fbpx
skip to Main Content

Overtramp fra SV

Er private velferdsentreprenører banditter?

I bystyremøtet 27.9 fikk vi servert en interpellasjon til ordføreren av det groveste slaget. Vår ellers utmerkede ordfører burde ha avvist den, men den ble besvart. Spørsmålet kunne vært formulert som privat eller kommunal utførelse av kommunale tjenester. I den nedsettende og fornærmende interpellasjon blottla Gjermund O. Bjørndal SV sin grumsete ideologi om at privates motiv er ren profitt og sosial dumping. Private firmaer ble nærmest fremstilt som kriminelle og at kommunen skulle holde seg langt unna disse. SV mener også at private avtaler inngått med kommunen skulle sies opp. Ordet velferdsprofitør er konstruert og brukes flittig av venstresiden.

Vår velferdsstat ville ikke fungert uten private velferdsentreprenører. Stat og kommuner kan sette tjenester ut på anbud for å sikre kvalitativt gode tjenester for gode innbyggerne til en konkurransedyktig pris. Konkurranse er alltid bra og sikrer den billigste tjenesten for innbyggerne. På den måten brukes skattepengene best mulig. Sosialistene er livredde for konkurranse i det offentlige. Realiteten er at kommunen selv legger premissene eller anbudsopplysninger. Disse må oppfylles uansett hvem som utfører tjenesten.

I Oslo ble det påvist avvik i tjenestene fra et privat firma på et sykehjem i kommunen. Når man begynte å undersøke viste det seg at avvikene i kommunalt drevne sykehjem var vesentlig høyere.  SV og andre sosialister driver med ideologi på høyt plan og fortier realitetene. Uten private velferdsentreprenører ville vi aldri fått:  Full barnehagedekning, redusert venteliste i helsevesenet eller reduksjon i ventetiden på sykehusene.

Alle virksomheter og enkeltpersoner må tjene penger. Det er legitimt. Har SV glemt hvor lønnen deres kommer fra? Noen må skape verdiene. Ryggraden i norsk økonomi er små og store private firmaer. Uten disse hadde vi ikke hatt noen velferdsstat. Kanskje sosialistene skulle ta seg et grunnkurs i samfunnsøkonomi før de kommer med falske anklager og mistenkeliggjør seriøse firmaer ? En offentlig unnskyldning hadde vært på sin plass.

Frode Astrup Filseth, Arendal Frp

Back To Top