fbpx
skip to Main Content

Ordførerkandidater

POLITIKK:

Spørsmålet var: Hva vil du som ordfører gjøre for Arendal kommune?

Leser at Agderpostens leder tolker svarene slik at vi skulle svart noe angående Sørlandet Sykehus Arendal, noe vi gjerne vil, da Pensjonistpartiet har Sørlandet Sykehus Arendal som en fanesak med egen leder og styre.  

Sørlandet Sykehus Arendal er offentlig, og det er mulig at tankene på SSA kunne vært koplet sammen med spørsmålet slik leder i Agderposten ser det. På den andre siden tror jeg leder i Agderposten ville svart på spørsmål angående Agderposten og ikke tenkt på andre av Agderposten sine selskaper.

Arendal Pensjonistparti har programfestet at SSA skal ha egen leder og styre, og fullverdig akuttsykehus.

Dette bør hvert enkelt sykehus ha, så får departementet avgjøre hvor spisskompetansen innenfor de enkelte oppgaver bør ligge, IT plattformen må også være felles og er også departementets ansvar. Styringen av sykehusene slik det er i dag, vil ikke fungere.

– Hva har andre partier i sine programmer?

Etter Arendal Pensjonistparti sitt syn vil SSA med eget styre og leder, kunne utvikle seg bedre for å ivareta befolkningens behov og samarbeidet mellom sykehusene vil bli bedre. Vi tror også økonomien ville bli bedre og usikkerheten om fordelingen mellom sykehusene ville falle bort.

Olav Reiersølmoen Arendal Pensjonistparti

Back To Top