fbpx
skip to Main Content

Om Høyres ansvarlighet

POLITIKK:

Han underbygger forsøksvis dette med en selektiv bruk av tall. Det han ikke nevner er at fondene, som var bygd opp gjennom foregående perioder, er blitt tømt. Det er ikke småpenger det er tale om! 50 mill. er blitt tømt ut for å balansere budsjettene.

Det er ikke lett å drive en kommune! Det er mange oppgaver og tjenester som skal utføres, og alt koster penger. Da må man både drive effektivt og sørge for inntekter. Høyre har etter hvert blitt tvunget til å øke eiendomsskatten ut over nivået den hadde da de overtok, selv om de før valg alltid lover noe annet. De har imidlertid ikke gjort noe for å gi den en mer sosial innretning, på tross av at vi mer enn en gang, bl.a. i interpellasjoner, har vist hvordan de kunne gjøre det.

Hovedproblemet med Høyre er at de i liten grad viser til løsninger på de problemene kommunen har. De har vært det førende partiet i denne perioden, etter å ha gått til valg på lavere eiendomsskatt, maks 2,5 etg. i Barbu og fortsatt drift av Eydehavn skole. Eiendomsskatten har økt, Barbu blir noe(…) høyere og Eydehavn skole prøvde (og prøver) de å legge ned. I perioden har de systematisk gått imot forslag fra opposisjonen som kunne bedre økonomien, med luftige begrunnelser som ”feil tidspunkt” eller ”vi tar det med oss videre”. De har i strid med sine løfter fulgt SV’s forslag om å øke eiendomsskatten, men uten å ha klart å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er kanskje ikke så rart heller, når de har valgt å balansere budsjettet for 2015 med poster som for eksempel:

  • Reduserte finansutgifter 7,0 mill
  • Økt nærvær 2,0 mill
  • Nye rammeoverføringer 6,5 mill
  • Økt kostnadseff. IKT-Agder 1,0 mill
  • Red. Avsetning lønn 2,5 mill

Dette er jo en ønskeliste, og ikke noe man har noen sikkerhet for!

Likevel har de pekt nese til oss i SV for at vi har balansert våre langt mer nøkterne budsjett med bl.a. eiendomsskatt. Jeg skal medgi at vårt budsjettforslag for 2015 ikke var like festlig som Høyres, men kuttene som måtte komme i ettertid viste at vårt var langt mer realistisk. Det er jo et poeng når det skal brukes til å styre en kommune med nesten 45.000 innbyggere.

Fagre ønsker og store ord er ikke nok, Høyre! Konkrete og realistiske løsninger må til!

Einar Krafft Myhren Listekandidat for SV i Arendal

Back To Top