fbpx
skip to Main Content

Om å vise respekt

LIVSSYN:

I dag mangler kommunene i Aust-Agder egnede lokaler for ikke – religiøse seremonier, der «gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn», slik Gravferdsloven fra 2012 åpner med. En ikke-religiøs seremoni i et religiøst formet og utsmykket lokale gir for mange en opplevelse parallelt det en kristen familie kan føle ved å måtte arrangere sin gravferd i for eksempel et buddhistisk tempel eller muslimsk moské.

Den beste løsningen på sikt ville ha vært om kommunene bygger et felles livssynsåpent seremonibygg. Når slike løsninger ikke foreligger, bør det være i alles interesse å tilrettelegge så langt det er mulig.

Det som er viktigst på kort sikt er komme i en dialog for å finne løsninger som på enkle måter kan gjøre kapeller eller grendehus mer tilgjengelig for alle, også i forhold til bruk i forbindelse med gravferd seremonier for andre tros og livssyn.

Tradisjonelt ligger alt godt til rette for kirkelig gravferd og bruk av den lokale kirken. Statskirkeapparatet ligger klart med gode løsninger for sine medlemmer. Når en familie ønsker ikke-kirkelig gravferd i tråd med avdødes livsholdning/livssyn må de ta sterkere del i og ansvaret for gravferden som arrangement. En tung sak for familien er spørsmålet om hvor de skal ha seremonien. Hvilket lokale finnes, er egnet og er stort nok? Alt dette kan være belastning for personer i sorg.

Og kommunen, samt kirkelig fellesråd, må forholde seg til Gravferdsloven, og den sier klart og tydelig at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Dermed må man også kunne tilpasse eller skaffe egnede lokaler slik at de kan romme alle kommunens innbyggere. Dette er de ulike kommuners ansvar, og dermed utfordrer vi alle Kommunepolitikere i Aust –Agder til å ta et blikk på sine kommunale tilbud når det gjelder gravferds lokaliteter, og faktisk ta ansvar for ALLE sine innbyggere i kommunen.

Det er vel naturlig å finne løsninger som kan utøve respekt for alle, og slik at alle føler seg ivare tatt i en sårbar situasjon som en gravferd kan være. På den måten utøver vi nestekjærlighet, toleranse og respekt for hverandre slik jeg ser det.

Marianne Løge

Organisasjonssekretær Human-Etisk forbund Aust-Agder

Back To Top