fbpx
skip to Main Content

Om nye veier og mørklagte veier

Ole Glenn Tvermyr, bystyrerepresentant Arendal KrF

Nye veier har nå sendt søknad til Vegdirektoratet for å få fritak til å ha belysning på nye E-18 mellom Tvedestrand og Arendal, med unntak av tunneler og kryss.

Nye veier anslår selv at dette vil føre til besparelser på 15- 20 mill i anleggsfasen(montering/utstyr). Dette er småpenger i et prosjekt til over 3 mrd.  Man vil også få ca 1,5 mill i årlig besparelse på drift. Dersom man ganger 1,5 mill på 50 år, har man totalt spart rundt 90 mill kr, ved 50 års drift.

Dersom man legger samme pris (90 mill) til grunn for at man skal kunne bygge mer vei, vil man kunne bygge hele 500 meter med by firefelts motorvei i løpet av de 50 årene, da kostnaden for en meter ny firefelts vei ligger på mellom kr 145 000,- og  kr 230 000,- pr meter. (Har i mitt regnestykke gått ut fra en meterpris på kr 185 000,-)

Nye veier argumenter selv med både miljøgevinst og med at man kan bygge «mer vei for pengene» andre steder ved å kutte veibelysningen. For det første er miljøgevinsten minimal dersom man bruker LED- lys, noe som burde være en selvfølge. Samtidig som da også driftskostnadene går ned, grunnet strømforbruk og mye lengre levetid på armaturene.

I følge hjemmesiden til Nye veier, ”foreligger det lite nyere forskning på bruk av veibelysning langs motorveier”. Men når forskning etter at veien står ferdig viser at belysning faktisk fører til økt trafikksikkerhet, ja da sparer Nye veier seg til fant. Det blir mye dyrere å ettermontere belysning, enn å montere det under anleggsperioden.

At det er mer anstrengende å kjøre i mørket uten veibelysning, kan det ikke være noen tvil om! På en såpass  trafikkert vei blir det nesten aldri sjans til å kjøre med fjernlys, man må hele tiden dimme opp og ned, og man blir blendet av motgående trafikk. Det i seg selv er trafikkfarlig. Det kan heller ikke være noen tvil om  at det er to steg frem og ett tilbake med ny E-18 uten belysning, det er nye E-6 i Hedmark et godt eksempel på.

Jeg  gleder meg til den nye veien står ferdig, og jeg forventer at alle 23 km har lys!

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top