fbpx
skip to Main Content

Ny vei til havna på Eydehavn nå

Havneaktiviteten i Arendal har økt kraftig etter at havna ble etablert på Eydehavn. Siste året var godsmengden over 500000tonn. Alt ligger til rette for at denne utviklingen vil fortsette, men det betinger at det snarest kommer ny vei fra havna til RV 410 og E18. Eydehavns befolkning fortjener det og veien er i dag flaskehalsen i forhold til nye kunder/etableringer på havna.
Vi støtter helhjertet arbeidet med å få Arendal havn godkjent som stamnetthavn. Vi forventer at fylkestinget bidrar til finansiering av ny vei fra havna til E18. Vi forutsetter at Arendal arbeider på høygear for å få veiplanene ferdige slik at arbeidet kan starter opp. En ny vei vil utvilsomt være en fordel for de fleste. En lang planprosess vil være negativ for alle, da vil nemlig Arendal havn miste noe av det moment den har akkurat nå.

Arendal kommune har et målrettet arbeid for å redusere klimautslippene. Overføring av gods fra vei til sjø er et viktig grep for å oppnå en framtidsrettet og bærekraftig transport. Arendal Havn var landets første til å etablere landstrøm, hvilket bidrar til redusert motorstøy og forurensning.
I motsetning til de fleste andre havner i regionen har vår havn vekstpotensiale, med ledige arealer, stor fleksibilitet og strategisk beliggenhet. AT Trepark som ligger i tilknytning til havna har store vekstmuligheter i tråd med tømmer som viktig råstoff i det grønne skiftet. Det er nok å nevne flis til fjernvarmeanlegg i København og mulighetene som ligger i kjølvannet av Biozinfabrikken i Åmli.
For oss i Senterpartiet er det innlysende at videre vekst og utvikling for Arendal havn og Eydehavn står og faller med at det blir etablert en ny og trygg vei fra Rv 410 til Arendal Havn,Eydehavn i ekspressfart.

Back To Top