fbpx
Annonse:

NOEN MÅ GÅ ETTER NAV-SKANDALEN

Det er gjort alvorlige feil overfor brukere på NAV. Det må ledelsen i organisasjonen ta ansvar for. Derfor må leder i Nav gå. Og det er et politisk ansvar som noen må ta.  Arbeids- og sosialministeren må ta ansvaret og gå. Det må bygges tillit etter denne NAV-skandalen,  generelt både til NAV og det  politiske miljø.

Det har over flere måneder kommet informasjon om at brukere på NAV har fått  kritikkverdig behandling. Det har tidlig kommet signaler gjennom organisasjonen og opp til toppledelsen, uten at det er tatt på alvor før den seinere tiden. I en organisasjon som NAV, med kompliserte avgjørelser og en stor organisasjon, har det skjedd noe som vi vanlige folk ikke godtar. Først ble det for noen år siden bygd opp en organisasjon som skulle gi en bedre løsning for både ansatte og brukere. Nå sitter noen brukere med dommer de ikke skulle hatt. De er riktignok på veg til å få sine opplagte beklagelser. Men det er nødvendig å gi signal, både til den enkelte og til en stor og sårbar brukergruppe, at de skal få sin rettmessige hjelp fra NAV.

Brukerne av NAV skal få støtte og bistand, uten at de skal føle annet enn at de har rettigheter til tilskuddene. Og det skal de oppleve å få med god samvittighet. De ansatte på NAV gjør en viktig jobb til beste for brukerne. De skal ikke sitte igjen med et dårlig rykte og holdning til sin organisasjonen. NAV skal trygge både brukere og ansatte.

Det er politiske signaler i tiden med sittende ledelser at man skal sørge for et godt lederskap. Det ser vi ikke har fungert i NAV og lederen må gå. Det blir en svært uheldig reaksjon når øverste leder sier at hun snart skal gå av, likevel? Som pensjonist!. Nei, det må markeres med ny ledelse for å bygge opp tilliten til organisasjonen.

Det er statsråden som har det fulle ansvar for det som har skjedd. Det har fra partikollegaer til ministeren blitt sagt at feiltrinnene i NAV-saken startet under tidligere politisk ledelse. Det er en ansvarsfraskrivelse som ikke holder mål. Den sittende politiske ledelse må gå, slik saken har utviklet seg. Det er nødvendig  av hensyn til tilliten til det politiske miljø generelt. Forsøk på slike politiske finter skaper ikke tillit til de politiske miljø.