fbpx
skip to Main Content

Nei til sammenslåing av kommunale råd

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mottar meldinger fra våre organisasjoner og lokale ledd om at mange kommuner nå diskuterer sammenslåing av ulike kommunale råd. Dette går i helt feil retning, og dette vil svekke medvirkningen lokalt fra funksjonshemmede og kronisk syke.

Når denne spørsmålstillingen nå dukker opp fra mange hold er det fordi kommunene er inne i arbeidet rundt oppnevning av råd for neste 4-årsperiode. Dette handler om ressurser, og FFO er svært bekymret for at funksjonshemmede og kronisk syke blir tapere.

Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble lovfestet fra 2007, og det er nå klart for tredje oppnevningsperiode. Loven åpner for felles råd med eldre, og FFO har helt fra starten sterkt advart mot å bruke denne muligheten. I forarbeidet til loven var det uttrykt stor skepsis til felles råd.  I Stortingets behandling uttrykte et komiteflertall at felles råd for funksjonshemmede og eldre ikke er en ønskelig løsning, og må bare nyttes i rene unntakstilfeller.

I en kartlegging gjort av NIBR «Råd, regler og representasjon» (NIBR- notat 2014:101, januar 2014) slås det fast at i felles råd er eldre bedre representert enn mennesker med nedsatt funksjonsevne og at «fellesrådene også er mest aktive på saksfelt som er relevant for eldre. Dette kan tyde på at fellesråd representerer de eldres interesser bedre enn de representerer interessene til mennesker med funksjonsnedsettelser»

Med kunnskapen vi besitter og erfaringene som meldes inn til oss er vi nå svært urolig for den utviklingen vi ser rundt i kommune-Norge. FFO har tolket at unntakstilfeller først og fremst er knyttet til små kommuner. Vi ser nå at sammenslåingsdiskusjonen også går i større kommuner og til og med for fylkeskommunale råd. FFO vil advare på det sterkeste mot denne endringen og vil arbeide aktivt på alle nivåer mot sammenslåing av kommunale råd.

 

Knut Magne Ellingsen

Leder i FFO

Lene Eikelia

Leder FFO Aust-Agder

Back To Top