fbpx
Annonse:

NAV katastrofen og advokatenes ansvar

Slik jeg ser det, burde saken ha vært unngått fra sak en. Forsvars advokatene må ha hatt kjennskap til de EU direktivene saken dreier seg om. Eller er det slik at disse ”forbryterne” ikke hadde råd til å engasjere advokater. De måtte bare godta NAVs pålegg eller advokatene NAV oppnevnte. Jeg husker godt hetsen mot personer som hadde NAV tilskudd og reiste på ferie til EU land. Det var lett for NAV og advokatene å følge opp denne hetsen.

Denne saken må i alle fall få konsekvenser for samfunnet vårt. Det må ikke bli slik at advokathonorarer hindrer den vanlige mann å bli rettferdig behandlet. Jeg frykter utviklingen. Jeg føler selv at jeg er en av de som må stå med lua i hånden og akseptere både gale offentlige vedtak og advokaters oppfølging av vedtak.

Det skal ikke være slik at det bare er kapital som styrer. Vi ser det nå også på skoleverket. Offentlig skole er avhengig av kommunenes dårlige økonomi og må minimalisere driften. Nå opprettes det flere og flere privatskoler, det har aldri vært etablert så mange privatskoler tidligere. Dette for de noen har råd til å betale større egenandel, slik at andre kan tjene penger på skoledrift.

Jeg ønsker at vi kan leve trykt i dette landet og ha like muligheter for advokat hjelp som alle andre og jeg ønsker også en meget god offentlig skole, bedre enn noen privatskole.

Eldrup Andreas Hansen