fbpx
skip to Main Content

MILJØUTFORDRINGER VED DAGENS KUNSTGRESSBANER I ARENDAL

Bystyremedlemmene Morten Kraft (AP) og Geir Fredrik Sissener (H) 

Debatten om miljøperspektiver knyttet til norske kunstgressbaner er på nytt blitt aktualisert. Sist ute er Mandal kommune som nå, som første kommune i landet, forbyr gummigranulat i sine kunstgressbaner.

Flere byer i Norge som Bergen og Bodø ta nå aktive grep for å skifte til mer miljøvennlige innfyll i kunstgressbanene.

Som innfyll i kunstgressbanene i Norge nyttes sand og i all hovedsak gummigranulat fra bil og maskindekk, såkalt SBR-granulat (vulkanisert). Denne gummien kan ikke resirkuleres og må derfor deponeres som spesialavfall.

Utregninger konsulentselskapet COWI har utført for miljøverndirektoratet, viser at om lag 5 % av all gummien på kunstgressbanene forsvinner hvert år. Dette svinnet skjer i stor grad på grunn av vinterdrift herunder brøyting av banene. Det tilsvarer mellom 3-5 tonn pr. bane. Av dette vil en betydelig andel kunne havne i nærliggende nærområder herunder også vann og sjø. Problematikken med plast og gummiprodukter i vann og hav er kjent og utgjør et betydelig internasjonalt problem.
På markedet finnes også bedre miljøprodukter både innen industriell gummi og kork. Disse produktene er vesentlig dyrere enn SBR-granulatet. Ulempen med kork er at det er en begrenset ressurs i verden og ca. 10 % av markedet i Norge kan tilbys dette alternativet.

Det foregår etter sigende forskning og utvikling for å på plass produkter som er nedbrytbare over tid og således miljøvennlige. Videre må det på kort sikt, gjennom spillemiddeltildelinger, på plass økonomiske incentiver der idrettslag og kommuner som velger miljømessig bedre produkter belønnes gjennom større økonomiske tildelinger.

I Arendal er det i dag 10 stk. 11`er kunstgressbaner og 3 stk. 7`er baner. Videre planlegges bygging av 2 nye baner på hhv. Myra (MUIL) og Øyestad. Bjønnes stadion skal i år skifte kunstgressdekke. Arendal kommune står for driften på 5 av banene, mens idrettslagene både eier og står selv for driften av øvrige anlegg.

 

Spørsmål til Ordføreren:

Hvilke tanker gjør Ordføreren seg for å få på plass mer miljømessige innfyllsløsninger på både dagens og fremtidige kunstgressbaner i Arendal, på både kort og lang sikt, og da i særdeleshet knyttet til kommunalt driftede anlegg.
Særlig aktuelt er nå Bjønnes stadion som skal rehabiliteres før sommeren 2017.

 

 

Back To Top