fbpx
Annonse:

Mer til de som har minst!

Alle vet at politikken handler om kompromisser, gi og ta. Det har vært viktig for SV i denne budsjettprosessen. Vi har måttet svelge mange kameler. Sånn er gamet.

Men Arendal SV, som i likhet med (forhåpentligvis) alle andre partier, har en smertegrense. Om vi alle går i takt, så blir aksepten for å skyve de som trenger politikken som mest, en vane. Ved å akspetere urettferdighet, fattigdom og at eldre, syke og pleietrengende ikke prioriteres, svikter vi ikke bare våre velgere, men også rollene vi har som folkevalgte.

Det er en grunn til at vi folkevalgte finnes, og ikke har en stillingskode i kommunen. I Arendal kommune er driftsbudsjett på over 3000 millioner kroner. At man da ikke klarer å enes om prioriteringer som hjelper fattige familier og som gjør at vi ikke ivaretar primæroppgavene våre, ja da har vi sviktet, mener jeg. Det kan ikke jeg eller SV stå inne for. Vi trenger å sette de som trenger politikken mest, først!