fbpx
skip to Main Content

Mening: Utbygging på Hisøy eller i ­Arendal Øst?

Hvorfor i all verden skal det bygges en masse nye hus på Hisøy når Arendal Øst trenger økt innflytting av barnefamilier?

Like før sommerferien fortalte Roy Vindvik, planlegger i Arendal kommune, at det er 13 søknader om utbygging på Hisøy, der skolen er sprengt og veiene overbelastet.
I følge prosjektleder Trond G. Hansen i Arendal kommune har Arendal Øst fire gode skoler med lav kapasitetsutnyttelse.
– En fortsatt vekst i dette området vil ikke kreve store kommunale investeringer i infrastruktur, slik en vekst i vestre del og sentrale del av Arendal vil kunne kreve, skriver Hansen etter at det 3-årige utviklingsprosjektet «Vekst i Arendal Øst» er avsluttet. Han mener at det vil være en god investering for Arendal kommune økonomisk å stimulere videre vekst i Arendal Øst.

På Hisøy er det vel bare utbyggerne som tjener på videre byggevirksomhet. På Hisøy er 50 prosent av arealet utbygget, mens det i resten av kommunen er 15 prosent. Det virker som om administrasjonen i Arendal kommune ser helt bort fra dette, og fortsetter saksbehandling av den ene byggesøknaden etter den andre på hver ledige flekk på Hisøya.

Nå håper jeg at politikerne våkner og stopper videre byggesøknader på Hisøy. Det vil være til glede for både for Arendal Øst og for Hisøy.

Bjørg Bøe
Kolbjørnsvik

 

Back To Top