Annonse:

Luftslott eller luftspeiling

Er Hove Drift- og Utviklingsselskap gitt fullmakt fra bystyret til å inngå hvilke som helst avtaler om hva det skal være ? Etter å ha fulgt saken med hytteplaner i tretoppene og “glamping” på Hove, gir det grunn til å stille en rekke spørsmål til de folkevalgte.

Det kanskje viktigste spørsmålet er: Hva nå ? Er den foreliggende avtalen som selskapet har inngått i tråd med de forutsetninger og vilkår bystyret har gitt ? Hva kan bystyret reversere og hvor raskt kan disse fantasiplanene stoppes ?
Det er med en viss undring man kan registrere at det så langt ikke er kommet klare signaler fra de politiske partiene om hva de mener om saken som sådan, men ikke minst om på hvilken måte hele prosessen har foregått.

Greit nok at det må foreligge en reguleringsplan før endringer kan skje, men allerede har brukerne av campingplassen fått oppsigelse. Mener politikerne at det er greit ?

Nå er det på høy tid at ordfører og gruppeledere for de politiske partiene kommer på banen og redegjør for sin holdning til saken. Brukerne av Hove og hele byens befolkning forventer nå en oppklaring av disse forholdene.
For ordens skyld, undertegnede bruker Hove bare sporadisk til turgåing.

Johnny Hermansen
Kolbjørnsvik