fbpx
Annonse:

Leserinnlegg: Ett Agder for alle og hele Agder i bruk.

Fylkesrådmannen for Agder fylkeskommune la fram sitt forslag til budsjett 21.11. Ett meget stramt budsjett, der første prosjekt som må påbegynnes, er et innsparingsprosjekt på 50 millioner. I Regjeringens forslag til statsbudsjett får ikke fylkeskommunene noe økning i overføring. Alle fylker, uavhengig om de slår seg sammen eller ikke, uavhengig av frivillig sammenslåing eller ikke, må kutte i tilbud eller tjenester for å få budsjettet til å gå i balanse. I tillegg blir mange øremerkede tilskudd gitt som frie midler, men rammen reduseres totalt. Fylkesrådmannen peker på at økonomiplanen viser at det må gjøres strenge prioriteringer i årene framover da lånegjelden er sterkt økende.

Nå settes retningen for Agder fylke. Hvilke prioriteringene settes for hvor og hvordan våre videregående skoler skal være, hvilket ansvar ønsker vi å ta for å sørge for at våre arbeidsfolk får den lønna de har krav på og sikrer at de bedriftene som ønsker å følge norske lover får oppdrag. Hvilket ansvar mener vi som politikere at Agder fylkeskommune har for å være rollemodell for å ta grep for å redusere utslipp og bidra til et bedre klima – eller for å vise moderasjon i forhold til politikerlønninger og lederlønninger, eller moderasjon i forhold til servering av alkohol på arrangementer i regi av fylkeskommunen?

Opposisjonens forslag til budsjett, partiene Ap, Sp, MdG, Sv og Rødt, presentert i fylkesutvalget 4.12, viser en vei for Agder der vi skaper arbeidsplasser, der våre ungdommer skal kunne bo hjemme og gå på sin nærskole for å få videregående utdanning, vi styrker laget rundt elevene, vi setter krav til klimatiltak og klimabevissthet i egen organisasjonen og vi styrker arbeidet med å redusere forskjellene (levekår) En bevisst satsning på tiltak som løfter mange, mener vi er riktig bruk av penger.

Skal vi lykkes med å sikre nok fagarbeidere framover, må bransjen ha gode arbeidsbetingelser og et godt rykte for å ta vare på sine arbeidsfolk. Da må vi arbeidslivskriminaliteten til livs. Fylkeskommunen kan bidra ved å stille krav ved innkjøp og byggeprosjekter om norske lønnsvilkår, lærlinger, maks 2 underleverandører og ID-kort. Det har fylkeskommunen og noen kommuner på Agder allerede innført. Nå bør vi sjekke om dette virker ved å kontrollere byggeprosjektene gjennom å ansette en kontrollør. Vi ønsker å gjøre det sammen med kommunene på Agder, der fylkeskommunen finansierer 50 % av stillingen. Vi håper noen kommuner melder sin interesse for å være med. Et seriøst arbeidsliv betyr også flere skattekroner til fellesskapet, så dette er vinn-vinn for oss alle.

Flere av våre kommuner på Agder setter i gang en satsing på heltidskultur og flere lærlinger i egen kommune. Vi ønsker å støtte opp under det, og har satt av penger som kommunene kan søke på for å bidra til det.
Vi setter av penger til fortsatt satsing på fiber, utbygging av hurtigladere og satsing på treindustri. Mange av våre ungdommer ønsker å kjøre kollektivt, og vi vil prøve ut «hjem for en 100-lapp» i regionene Lister og Østre Agder. Vi ber også om en sak for hvordn vi kan legge til rette for gratis buss for barn.

Vi har utvist måtehold i forhold til den relativt krevende perioden vi vet kommer. Dagens regjering gir fylkeskommunene trangere økonomiske rammer, flere oppgaver og mindre lokalt selvstyre til utøvelsen av tjenestene. Det betyr at det er nødvendig med en prioritering og nøysomhet i forhold til oppgaver, tiltak og ønsker. Posisjonen svarer med å plusse på 170 millioner for neste periode, og pengene må lånes. Det er sjelden det lønner seg å låne penger for å sette noe i banken – det gjør posisjonen.

Følg med på fylkestingets behandling av budsjett for Agder fylkeskommune den 18.12.Vi mener den politiske ledelsen med fylkesordfører Arne Thomassen i spissen ikke har klart å prioritere, og bruker penger vi ikke har. Det bærer preg av å være en lang liste med ønsker fra de partiene som måtte til for å klare et flertall.