fbpx
Annonse:
Foto: Privat
Foto: privat

Legger samferdselsminister Dale gjøkegg i lokalpolitikernes reder?

Gjennomgående 110 km/t, firefelts motorveg fra Grenland til Ålgård kan kalles en gjøkunge. En gjøkunge som tar vår natur, hindrer grønt skifte og sluker samferdselsmidler. I tillegg må vi fore gjøkungen med bompenger.

Om regjeringens motorveg
I Nasjonal Transportplan skal veg- og jernbanebygging ses i sammenheng. Langs Sørlandsbanen er det opplagt at det bør gjøres. Men Solbergregjeringen prioriterer gjennomgående firefelts motorveg. Ideen om at vegen skal tilpasses trafikken er forlatt. Regjeringen har erstattet kunnskapsbasert transportpolitikk med et av regjeringspartienes motorvegdrømmerier. Denne drømmen omfatter 340 milliarders fergefri firefelts veg til Trondheim og firefelts motorvei fra Grenland til Ålgård.

Mesteparten av strekningen mellom Bamble og Ålgård har så lite trafikk at 2+1 veg med midtdeler og fartsgrense 90 km/t er løsningen. I forhold til regjeringens forslag blir det mye mindre naturtap, klimagassutslipp, støy, støv og microplast. Eksisterende 2+1 veg med midtdeler kan fortsatt brukes, fartsgrense 90 km/t vil ikke sinke trailerne og likestille personbil og buss i transporttid.

2+1 veg med midtdeler er mer trafikksikker enn en firefelts veg med fartsgrense 110 km/t.

Om regjeringen raskt vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Oslo, kan det gjøres med nye jernbaneskinner i Gjerstad og Drangsdalen.

Om bompengefinansiering
Solbergregjeringens forslag forutsetter inntil 40% bompengefinansiering. Det er lokalpolitikerne som må be Stortinget om å vedta en bompengeproposisjon. Se Vegloven §27.

Lokale politikere har ennå ikke vedtatt å be om bompengefinansiering av Dørdal- Grimstad og Mandal-Ålgård, 170 km.

Sjøl om regjeringen ikke kan få realisert sin veg uten lokalt initiativ, stiller regjeringen dette ultimatumet: «Vedta denne firefelts motorvegen! Bestem dere raskt eller vent lenge på bedre veg!» Hvorfor skal lokale politikerne si ja til en gjøkunge som skyver ut alt, reduserer naturmangfoldet, dreper jernbanen og utkonkurrerer bussen og heller ikke forbedrer lokal trafikkavvikling?

Innsparingen ved å velge 2+1 veg med midtdeler kan gi oss milliarder som kan brukes til andre sårt tiltrengte vegprosjekter, til kollektivtrafikk, jernbane og sjøtransport. Bompengetakstene vil kunne reduseres betraktelig!

Går politikerne for grønt skifte, følger de opp FNs miljø og klimarapporter?
I sin nyttårstale snakket Solberg mye om klima og miljø. Lite konkret ble sagt, men ord bør følges av handling! Kan fanesaken 110km/t firefelts motorvei gjennom hele Sør-Norge revurderes?

På Sørlandssendinga andre nyttårsdag sier fylkesordfører Arne Thomassen at klima og miljø skal være den altoverskyggende hovedsaken for Agder fylkesting. Thomassen har også vist et sterkt engasjement for regjeringens firefelts motorvei. Kan Thomassen forklare hvordan han mener disse to standpunktene kan forenes?

Politikerne på fylke- og kommunenivå er under sterkt press fra samferdselsminister Dale og Nye Veier AS når de skal ta avgjørelser om forbedringer av E18 og E39.

Naturvernforbundet håper Thomassen og de fleste politikerne går for det grønne skiftet, følger opp FNs miljø og klimarapporter, stemmer ned E18 og E39 planer som ikke gagner landsdelen og bompengeproposisjoner som finansierer gjøkunger.

 

Følgende fylkes og lokallag i Naturvernforbundet står bak artikkelen.

Tormod Svartdal fra Telemark, Peder Johan Pedersen fra Agder, Hallgeir Langeland fra Rogaland, Torstein Fjeld fra Grenland, Morten Wegner fra Arendal, Wieger van Brunschot fra Kragerø, Øystein Kerlefsen fra Kristiansand og Rådmund Steinsvåg fra Mandal.