fbpx
skip to Main Content

LEDER: Vår felles lommebok

19. desember skal de 39 bystyrerepresentantene i Arendal samles for å vedta et budsjett for Arendal. Det handler til syvende og sist om hvordan den felles pengepotten til hver enkelt av innbyggerne i Arendal skal brukes. Politikerne som ble valgt i høst består av 13 forskjellige grupperinger. Elleve parti, Hovelista og en uavhengig representant. Å få flertall for et budsjett lar seg ikke nødvendigvis gjøre, og da står en komplisert behandling for tur. Før punktum settes i debatten må de ha landet på en minusside og en plusside som henger på greip og som kommunen kan styres etter neste år.

Budsjettet som skal vedtas handler om hvordan pengene vi innbyggere betaler i skatt forvaltes. Det handler om hvordan tjenestene vi har krav på utøves. Og det handler om rettighetene og behovene til både dem som er ressurssterke og ressurssvake. Dokumentene partiene nå har presentert med sine forslag til hvordan kommunen skal styres til neste år, og de følgende årene danner gunnlaget for alt det.

Lange dokument med side opp og side ned med minus og pluss kan være tungt å lese og enda tyngre å forstå, men det betyr mye for hver enkelt av oss. Derfor har vi i Arendals Tidende denne uka gjort et heltemodig forsøk på å forklare disse dokumentene på en enkel og forståelig måte. Vi har begrenset oss til forslagene fra posisjonen, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet.

Denne uka håper vi også du får med deg heljepraten hvor journalist Tore Abrahamsen reflekterer over at vi får selskap av telefonen på to mens vi gjør vårt fornødne, tips til juleforberedelsene hvor vi snakker med eksperter på gjenbrukbare julegaver og et nostalgisk blikk på Arendal hvor vi ser hvordan campingkulturen har forandret seg gjennom tidene.

God lesning, og god helg!

Back To Top