fbpx
skip to Main Content

LEDER: Usikkerhet er det vi trenger minst av

 

Idet adventstiden begynner har omtrent to og en halv begivenhetsrike måneder passert siden den sittende posisjonen ble gjenvalgt og fikk med seg Miljøpartiet de Grønne på laget i høst. Da de seks partiene inngikk samarbeid var det med tanke om å styre Arendal sammen i vesentlig flere måneder enn to, nærmere bestemt 48 måneder som en valgperiode innebærer. Sånn ble det imidlertid ikke, og med et offentlig ordskifte hvor Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti konkurrerer i å legge skylda på hverandre for hvem som har trukket seg eller dyttet den andre ut, er posisjonen i Arendal nede i fem parti og atten representanter.

Det betyr at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne må forhandle om flertall fra sak til sak, med kun 18 sikre stemmer. For å få flertall blant bystyrets 39 representanter, kreves minst 20 stemmer for en sak. Bakgrunnen for utmeldingen skal være at SVs krav om at kommunen skal la være å legge ned noen institusjoner for eldreomsorg, og la være å regne inn barnetrygd i inntektsgrunnlaget. Resten av posisjonen sier de er enige i at dette må gjøres, men at budsjettet for neste år er så stramt at det ikke er rom for å få det til nå.

En sen torsdagskveld i september, tre dager etter at valget var overstått, kalte seks parti fra bystyret inn til pressekonferanse for å kunngjøre at de var kommet til en enighet, og ville styre Arendal sammen de neste seks årene. Da de møttes over en plattform og i et samarbeid som skulle slå sprekker bare måneder senere, er det verdt å stille spørsmål ved hvor godt gjennomarbeidet denne plattformen var.

På toppen av det hele skjer dette kun kort tid etter at det er kunngjort at Hovelista har sprukket. De fikk to representanter inn i bystyret, og totalt fire inn i styrer og utvalg, etter valget. Nå sitter kun førstekandidat Thore K. Karlsen igjen. Det betyr at det blant bystyrets 39 politikere er 13 forskjellige grupperinger. Elleve parti, Hovelista og en uavhengig representant. I det landskapet blir det utfordrende å erstatte flertallskonstellasjonen med et særlig stabilt alternativ. Det er synd når nettopp et stabilt og stødig styre er det Arendal kommune kommer til å trenge i de ekstremt utfordrende økonomiske årene som kommer.

Politikeres oppgave er å utstråle trygghet i at de kan utøve den makta de har fått på best mulig måte, det idealet står i grell kontrast til det inntrykket som sitter igjen hos befolkningen nå i høst. Hoderisting står høyere i kurs enn respekt og beundring hos de Arendals Tidende har snakket med etter den siste tids politiske bruduljer.

 

Back To Top