fbpx
Annonse:

Leder: Til mine gamle og nye lesere

Som følge av våre underlige tider i samfunnet nå, og tilfeldige omstendigheter ellers, setter jeg meg nok en gang i redaktørstolen for Arendals Tidende. Som konstituert denne gangen, og for en avgrenset periode.

Det er ni år siden jeg slapp roret i denne avisen jeg var medgünder av høsten 2005. Avisen som ble spådd den visse død på rekordtid av bransjen og alle som ellers mente å ha greie på avisdrift. Vel, tidene var vanskelige. Nettbaserte løsninger der blant annet sosiale medier blomstret opp på denne tiden, rensket i stor grad avissidene for annonser. Den viktigste inntektskilden smuldret kort og godt opp i papirspaltene. Gratis nettaviser florerte, ingen ville betale for redaksjonelt stoff. Kort sagt, inntektsgrunnlaget falt som en stein.

Likevel, det er 14 år siden første eksemplar kom ut! Så var vel denne etableringen av en lokalavis for Arendal noe mer seiglivet enn hva pessimistene og andre som ønsket en brå død over oss trodde og ønsket.

Siden min siste opptreden i redaksjonen til Arendals Tidende, har den redaksjonelle driften vært godt ivaretatt. Avisen har hatt sin misjon og vært viktig med sin tilstedeværelse, et korrektiv til monopol, et supplement i nyhetsbildet og informator på mange vis som har bidratt til å åpne opp og avdekke store og små saker i lokalsamfunnet. Og viktig, som bærer av folks meninger og ytringer med innsendte debattinnlegg.

Som konstituert redaktør vil det ikke bli de store forandringene, håpet mitt er at den unntakstilstanden vi nå opplever blir av så kort varighet som mulig. Det er viktig for tiden etter koronaangrepet at det ikke blir opphold i utgivelsen av avisen, men tvert om at vi vil være til stede slik at spaltene bidrar til å til å knytte oss alle mer sammen, at Arendals Tidende skal bli den avisen folk gleder seg til å få i postkassen. Den nære og nyttige. Derfor ønsker jeg også at så mange som mulig tar kontakt med oss og gir oss innspill.

Siden jeg forlot hjertebarnet Arendals Tidende har jeg vært engasjert i utgivelse av bøker, og driver i dag et landsomfattende forlag i Longum Park under navnet Gaveca, samtidig som jeg har hatt en eierandel i avisen. Forlagsvirksomheten er i god vekst og vil kreve mye av tiden min – likevel har jeg påtatt meg redaktøransvaret som en midlertidig løsning og med et brennende ønske om vekst også for Arendals Tidende.