fbpx
skip to Main Content

Leder: Tæring før næring

I begynnelsen av mars skal Arendal kommune ta stilling til forslaget som ligger til etableringen av Raet nasjonalpark. Protestene fra privatpersoner som mener at vernegrensen som er lagt helt inn til land vil hindre dem i å utvikle sine tomter er mange. For flere av dem som har kommet med innspill til høringen er det vanskelig å forstå hvorfor grensene for nasjonalparken må legges helt inn mot fastlandet.

En av disse kan du stifte bekjentskap med i dagens utgave av Arendals Tidende. Maren Brinch Gundersen frykter at grensene for nasjonalparken kan komme i veien for hennes muligheter til å utvikle et hyttefelt med flere båtplasser tilhørende nye hytter. Hun peker på det paradoksale ved at en nasjonalpark som skal tiltrekke turister i samme vending kan komme i veien for dem.

Den viktigste bakgrunnen for å etablere nasjonalparken i Sørlandets skjærgård er uten tvil fokuset på å bevare naturområdene for fremtidige generasjoner. Samtidig er mulighetene for å trekke flere turister til området et viktig trekkplaster. I så måte er det helt sentralt at det tilrettelegges for turistnæringen. Slik forslaget til grensene for nasjonalparken ligger nå er de trukket helt inn mot land langs det meste av arendalskysten. Dersom dette vernet blir så omfattende at det vil være til hinder for å gjøre skjærgården tilgjengelig med båtplasser og brygger må det ses på som et hinder. Slik saken står nå synes det ikke som om det er klarhet i hvordan grensene for nasjonalparken vil påvirke næringsdrift i området, til tross for at et uttalt mål er at vern og bruk skal gå hand i hånd.

Back To Top