fbpx
skip to Main Content

LEDER: Politikermobbing

Mobbing blant folkevalgte i Arendal ble tatt opp under bystyremøtet i Arendal forrige torsdag. I en interpellasjon fra Robert Myhren og Kristoffer A. Lyngvi fra Høyre løftes to eksempler fra Arendal Arbeiderparti frem. Representantene mener politikerne i Arendal må gå foran som bedre eksempler, da de tross alt er rollemodeller og eiere av skoler og barnehager hvor det er vedtatt nulltoleranse for mobbing.

Ett eksempel er at Arbeiderpartiet i Arendal trakk frem et privat samboerforhold i negativ kontekst på en kommentartråd på sin offisielle facebookside. Ett annet er fra en privat samtale mellom to bystyrerepresentanter. «Mangler ikke bare politisk teft, men også sosiale antenner – og må ha store problemer med seg selv» skal en arbeiderpartirepresentant ha skrevet i en privat melding. Da ordfører Robert Cornels Nordli svarte på interpellasjonen takket han for at temaet ble tatt opp og sa han ville ha en samtale med alle gruppelederne etter bystyremøtet. Han påpekte at det allerede har vært tema i opplæringen av de folkevalgte og at det kan bli det igjen. Etter at ordføreren svarte på interpellasjonen ble det tilløp til debatt om det konkrete tilfellet som er nevnt før Atle Svendal fra Arbeiderpartiet satte punktum med å beklage de enkelte hendelsene for åpen mikrofon.

Arendals Tidende forstår hensikten bak interpellasjonen som å hanskes med et dårlig debattklima blant politikere i sosiale medier. Dette er en god tanke, og avisa mener interpellasjonen også kunne omfattet oppførselen som vises fra talerstolen og bystyrebenkene under politikermøtene. Himling med øynene, sukking og useriøs ordveksling hører ikke sjeldenhetene til og det er en dårlig praksis som nok skremmer utenforstående fra å engasjere seg i politikk i like høy grad som stygg ordveksling i sosiale medier. Ordvekslingen som skjedde etter at mobbeinterpellasjonen ble besvart i bystyremøtet sist torsdag gikk imidlertid i høy grad i samme fella som mobbingen som er diskutert. Den dreide seg ikke om en generell dårlig praksis, men om enkelttilfellet det er vist til i interpellasjonen. På den måten ble enkeltpersonen ytterligere belaste, og partiet som illustrerte mobbingen i eksempelet fremsto som byens eneste parti hvor det kan gå en kule varmt. En diskusjon om et enkelttilfelle er vel dessuten heller en personalsak en noe som egner seg for offentligheten.

Sosiale medier gir helt nye muligheter for samtaleutveksling, debatt og dessverre mobbing. At sosiale medier er et av de største problemene når det gjelder mobbing blant ungdom vet vi godt, vi vet også at undervisning i nettvett kan hjelpe. For voksne mennesker kan det gå en kule varmt når politiske saker diskuteres på sosiale medier, og dersom det å holdes for en høyere standard ikke er tilstrekkelig bør kanskje nettvett helt konkret stå på timeplanen under neste folkevalgtopplæring.

Back To Top