fbpx
skip to Main Content

Leder: I retning av konkrete tiltak

Bør det være flere boliger i sentrum? Er kjøpesentre bra eller dårlig for gatehandelen? Bør cafeene være spredt utover byen eller konsentrert i en kjerne? Og hvordan bringer man liv til byen? Store og små spørsmål om sentrumsutvikling er stadig tema i lokale debatter. Når Arendal sentrum tas inn i et nytt forskningsprosjekt om temaet kan vi forhåpentligvis få tydeligere svar enn synsing og politikk.

Byutvikling er tilsynelatende enkelt. Gi folk en lekeplass barna kan leke på, legg et par populære cafeer like ved, og voalá! Mer folk i sentrum og bedre resultat for sentrumsbutikkene er resultatet. Det virker så enkelt at man kan bli forbanna på at det ikke er gjort tidligere.

Dersom man går under overflaten blir problemene straks mer komplekse.  Hvordan påvirker åpningstidene handelen? Vi vet ikke.  Skal problemene kommuniseres tydelig ut eller dekkes til under påskudd av at alt er hvite stakittgjerder og idyll på Sørlandet? Vi aner ikke. Skal man finne seg til rette med at sommerhandelen må holde sentrumsaktørene gående resten av året, som ekorn som lagrer vinterforrådet sitt inni trehuler? Forhåpentligvis ikke. Hvordan skal handelsorganisasjonen for sentrum bruke sin rolle? Og hva er politikernes ansvar?

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese at Arendal kommune er valgt ut til å delta i et nasjonalt forskningsprosjekt om tomme sentrumslokaler og byutvikling, i regi av Norsk design og arkitektursenter. Området rundt Torvet skal vies oppmerksomheten i prosjektet og håpet er at to års arbeid skal munne ut i håndfaste verktøy byer over hele landet kan bruke. En ny tid hvor blandingsøkonomi og netthandel stikker kjepper i hjulene for tradisjonell handel, hvor kontorlokaler både i og utenfor byen blir stående tomme og hvor butikker flytter stadig lenger inn i sentrumskjernen hvorpå lokaler i utkanten fungerer best som speil for forbipasserende krever nye tanker og vilje til fornyelse.  Gjennom pilotprosjektet i samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter kan vi kanskje få vite hvilken retning vi skal gå.

Back To Top