fbpx
skip to Main Content

LEDER: Frp-kulturbyen Arendal

Kulturminister Thorild Widwey har lansert gaveforsterkningsordningen for å gjøre kulturlivet mindre avhengig av statlig finansiering og fremme initiativ fra private. Forslaget til budsjett for kommunen neste år kan tyde på at kulturlivet i Arendal ikke har annet valg enn å bli et kroneksempel på det mørkeblå partiets politikk.
I denne utgaven av Arendals Tidende kan du lese om hvordan «kuttbudsjettet» rådmannen har lagt frem som et forslag til politikerne kan ramme kulturlivet i kommunen.
Prisene på Kulturskolen er foreslått økt, støtten til drift av frivillige lag og foreninger gjennom kulturmillionen kan bli fjernet gjennom kulturhusmillionen og et felles øvingslokale for musikkaktører er satt på vent i minst fire år. Til tross for at små mer enn store kutt nesten kan synes smålige av kommunens administrasjon og rådmannen å foreslå, er de alle grep som av administrasjonen anses som nødvendige for å få en kommuneøkonomi i balanse og for å holde Arendal kommune unna den fryktede Robek-lista. Den fjerner kommunens handlefrihet og setter økonomien under statlig styring.
I tillegg til kulturkuttene kommer kuttene som kan ramme resten av samfunnslivet i Arendal. Det spøker for byggingen av en ny Roligheden skole, løftene om å gi avdelingene innen enhet for rus og psykisk helse i kommunen et felles hus synes nesten glemt for de fleste, eldre kan miste sine felles måltider. Et uventet underskudd på 55,9 millioner fra året skal dekkes inn. Flyktningsituasjonen og utgiftene den fører med seg er usikre. På toppen av det hele er listen over nødvendige oppgraderinger i kommunale bygg lang. Og eiendomsskatten foreslås selvfølgelig økt.
NRK Kulturnytt slo 11. november fast at Gaveforsterkningsordningen som ble innført i 2014 ikke har slått an. Kulturdepartementet flagger naturligvis ett annet syn på sine nettsider. Likevel er tanken er god: Når private «rikinger» bidrar til kulturen spytter staten i 25 prosent av summen.
Økonomien i Arendal er strupet. Lokale velgjørere har gjentatte ganger bidratt til kulturlivet i byen. Kanskje må det ønskede felles øvingslokalet for kulturen i kommunen dekoreres med et flatterende navn for at det skal kunne bli en realitet?

Back To Top