fbpx
skip to Main Content

Kvalitetsmat til alle, uansett pris

LANDBRUK:

De siste månedene har landbruksog matminister Sylvi Listhaug satt fokus på matvarepriser. Både dagligvarekjedene og leverandørene har blitt kalt inn på teppet hos statsråden for å forklare hvorfor matprisene økte med 3,2 prosent fra juni til juli i år.

Listhaug har på den måten synlig gjort hvem som tjener mest penger på mat i Norge. Samtidig understreket hun det bønder allerede vet, at det ikke er vi som sitter igjen med fortjenesten. Det skal landbruksministeren ha ros for. Norges Bondelag ønsker heller ikke at enkeltaktører skal håve inn store gevinster på veien fra råvareleverandør til forbruker.

Flere av Listhaugs partifeller har den senere tiden gått ut og sagt at Norges Bondelag burde kommet på banen i denne debatten. De har også hevdet at vi er i lomma på Norgesgruppen og derfor har sittet musestille i landbruksministerens prisdebatt. Trolig er bakgrunnen for påstanden at konserndirektør Torbjørn Johannson i Norgesgruppen holdt appell under Norges Bondelags aksjon ved Stortinget i mai.

Alle profesjonelle organisasjoner søker samarbeid på de områdene der vi er enige. For Norges Bondelag er det viktig å samarbeide med matkjedene som ønsker å fremme norskprodusert mat av god kvalitet. Det er helt sentralt for næringa vi representerer. Det er også viktig for kjedene at det produseres kvalitetsmat i Norge. Norgesgruppen og Norges Bondelag er enige om at norske bønder produserer kvalitetsvarer og at det er viktig å opprettholde landbruk i hele landet. Det betyr derimot ikke at vi har noen som helst fortjeneste av at Norgesgruppen og andre kjeder tjener seg rike på å selge mat. Mange av bondens rammebetingelser, inkludert prisen på viktige råvarer, blir som kjent fastsatt gjennom jordbruksforhandlingene hvert år, nå sist i forhandlinger med regjeringen og landbruksministeren fra Fremskrittspartiet i front.

Dessuten ønsker vi ikke å gå inn i en matdebatt med et ensidig fokus på pris. Norske matprodusenter har et mål om å produsere kvalitetsmat til alle, uavhengig av pris. Listhaugs utgangspunkt for prisdebatten er at vi allerede betaler alt for mye for maten vår, faktisk mest av alle i Europa. Det sa hun også flere ganger i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. At vi jobber langt mindre for å få råd til en handlekurv med mat enn forbrukere i Sveits, Sverige, Spania, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Østerrike, sier hun lite om.

Jeg mener at landbruksministeren i større grad burde vektlegge den gode kvaliteten på norskprodusert mat, ikke bare prislappen på varene. Maten som produseres av norske bønder og selges i norske butikker er trygg å spise. Landbruket vårt holder et høyt internasjonalt nivå når det gjelder planteog dyrehelse, og det er fortsatt mulig å ha et sunt kosthold basert på norskprodusert mat. Det er et resultat av målrettet arbeid der bevisste bønder har hatt tid og ressurser til å ivareta hvert eneste dyr på en god måte, og der næringa har samarbeidet godt med myndigheter og veterinærer over flere tiår. Vi har skapt et viktig konkurransefortrinn for landbruket. Et ytterligere prispress vil utfordre denne unike posisjonen.

Erik Fløystad

Leder i Aust-Agder Bondelag

Back To Top