fbpx
Annonse:

Krisebudsjett for barn og unge

Arendal kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge, hvor alle elever får et skoletilbud som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Det vil ikke være tilfelle om rådmannens forslag for budsjett 2020 og handlingsplan 2020-2023 blir vedtatt.

Arendal kommune er i en økonomisk meget utfordrende situasjon vi alle må ta inn over oss. Vi mener da heller ikke at vi skal bruke penger vi ikke har, men når ingen av skolene våre makter å overholde de nåværende allerede stramme budsjettene, hvordan skal de da kunne klare kutt på ytterligere 12 millioner kroner – som i 2021 vil øke med enda ytterligere 10 millioner?

Dette er mer enn utfordrende. Det er rett og slett ikke mulig å foreta de foreslåtte kuttene uten å samtidig frata elevene tilbud som de har krav på. Rektorene på skolene blir satt i en alvorlig lojalitetsskvis og må i praksis velge mellom å være lojale overfor rådmannens budsjett, eller lojale overfor elevene og opplæringsloven.

På vegne av elevene bør vi i Arendal ha høyere målsetninger enn å nå minstekravene i skolen. Nåværende budsjetter er så stramme at de ikke nås nå en gang. Og ved rådmannens budsjettforslag vil opplæringen svekkes i en slik grad at om det vedtas – så vedtas lovbrudd.

Nå må politikerne, ansatte og administrasjon i prosessen videre mot endelig budsjettvedtak, finne løsninger og prioritere annerledes slik at skolene får rammer gode nok til å gi elevene den opplæringen de fortjener.

Rådmannens budsjettforslag gir ikke disse rammene og er et krisebudsjett for barn og unge i kommunen vår!

 

Odd-Helge Widding

Geir Helge Lindgren

Anniken Myrnes

Utdanningsforbundet Arendal