fbpx
skip to Main Content

Kommunene i Aust-Agder trenger koding som valgfag

Koding blir valgfag fra høsten. Regjeringen har satt av 15 millioner kroner til et prøveprosjekt med programmering som valgfag i ungdomsskolen. Over 30 kommuner kan bli med i prøveprosjektet. Her er det viktig at kommunene i Aust-Agder søker om å få bli med.

 

Vi i NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon – har siden 90-tallet jobbet for å få teknologi inn i skolen. Teknologi og design har kommet inn som et tverrfaglig emne på alle trinn, litt senere kom valgfaget Teknologi i praksis på ungdomstrinnet. Utfordringen har vært å fylle disse fagene med godt innhold. Mange skoler har verken lærerkompetanse, utstyr eller klasserom som egner seg. Læreplanen i Teknologi i praksis er uklar og undervisning i faget er derfor avhengig av lokal kompetanse.

 

Når regjeringen starter opp et prøveprosjekt med koding som valgfag er det et skritt i riktig retning. Pirrer man interessen for teknologifag er det et godt utgangspunkt for at elevene kan lære matematikk. I tillegg viser forskning at teknologifag kan bidra til redusert frafall på videregående skole. NITO ønsker at alle elever skal få tilgang til denne muligheten og så aller helst at alle kommuner fikk anledning til å styrke kompetansen i teknologi i skolen. Noen kommuner har allerede satset på programmering i skolen. I høst vil alle fjerdeklassinger i Oslo få tilbud om et seks ukers gratis kodekurs. Jeg vil utfordre andre lokale kommuner til å gjøre det samme.

 

Vi står mitt i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon der digitaliseringen øker i styrke. Vi er omgitt av teknologi i hverdagen, og teknologi griper inn i nesten alt vi gjør både i jobb og på fritiden. Teknologikunnskap blir derfor bare viktigere på alle nivåer.  For det første er det et stort behov i arbeidslivet for denne kunnskapen. Samtidig er teknologikunnskap ikke bare er viktig for de som skal bli teknologer. I dag er de fleste av oss bare konsumenter, mens det er noen få som styrer utviklinga. Vi må sørge for at dagens barn og unge kan være med på å utvikle teknologien i riktig retning.

 

NITO oppfordrer kommunene i Aust-Agder til å benytte sjansen og fylle realfagene med praktisk innhold samt bygge opp lærerkompetansen slik at skolen kan tilby undervisning i realfag og teknologi. Målet må være å vise elevene at realfagene er kreative og spennende, og at dette er fag å satse videre på. Frist for å søke om å være med i prøveprosjektet er 1. mars.

 

 

Jan Egil Hopen

Avdelingsleder for NITO i AUST-AGDER

Back To Top