fbpx
skip to Main Content

#Kommuna mi

Kommuna mi, hva er da egentlig det? Det er ikke der jeg kommer fra, for det er Tromøya, det er ikke der jeg er oppvokst og det er heller ikke der jeg vil bo. Jeg har rett og slett ikke noe tilknytning til denne kommunen, for det har ikke  dagens ungdommen heller.

 

Derimot betyr det ikke at vi ikke er opptatt av identitet, for vi har et forhold til hvor vi kommer fra, hvor vi har gått på skole og hvor tjenestene våre er. Men denne identiteten handler i liten grad om kommunens navn, kommunens grenser, hvem som er ordfører eller hvor mange kommunaldirektører som finnes i nærområdet.

Å vokse opp i Norge i dag er helt forskjellig fra hvordan det var for 30-40 år siden. På 70-tallet måtte man banke på døren til naboen for å finne noen å leke med, i dag er hele verden bare et tastetrykk unna. Vi lever i en mobil og globalisert verden hvor vi ikke ser de geografiske grensene. Det som er viktig for oss er at ikke kommune- fylkes- eller landegrensene blir en stopper for oss når vi skal søke skoleplass, oppsøke legen eller handle dagligvarene våre på internett.

 

Vår generasjon vet at vi kommer til å få det tøffere, vi kommer til å være mange færre yrkesaktive bak hver pensjonist og de offentlige utgiftene til helse- og omsorgstjenestene vil øke. For å få dette til å gå rundt må vi stille krav om en langt mer effektiv offentlig sektor.

 

Dette går dessverre ikke med dagens kommunestruktur. Vi er avhengige av å lage nye kommuner, nye kommuner hvor de kommunale tjenestene utføres der folk bor. Det vil dermed bli enda bedre skoler og barnehager – der folk bor. Det skal bli et bedre helse og omsorgstilbud – der folk bor. Næring og handel må skje i hele kommunen, og vi må legge til rette for utvikling og gründerskap i hele kommunen. Og ikke minst er vi helt avhengige av at frivillige organisasjoner får utvikle seg og arbeide – der folk bor.

 

Så til de eldre som snakker imot endringer i kommunereformen, dere må huske at denne endringen må ses i femtiårsperspektiv. For denne reformen er langt viktigere for min generasjon enn deres!

 

Erik Johan Tellefsen Lindøe

Nestleder Aust-Agder Unge Høyre

Back To Top