fbpx
skip to Main Content
BILFRITT SENTRUM: Det vil kreve politisk klokskap for fempartiene for å gjøre Arendal sentrum til landets første bilfrie, for det kommer garantert til å bli bråkete i baksetet. Illustrasjon/Fotomontasje: Esben Holm Eskelund

KOMMENTAR: Kom, så kjører vi bil

I 2016 har kommunegrensene skapt rabalder og drama. I 2017 kan det bli høyrøstet når slaget om frigjøringen av sentrum skal stå.

Det første halve året i arendalspolitikken i 2016 handlet mest om kommunesammenslåing. Det var i alle fall et tema som tok mye tid. Det er enda godt i all den tid det er et gjennomgripende og omfattende spørsmål. I flere møter gjennom vinteren og våren møttes tillitsvalgte, rådmenn, ordførere, varaordførere og opposisjonspolitikere rundt om for å finne ut om det var grunnlag for å slå sammen store deler av Østre Agder-kommunene. Det begynte med et forslag om at alle skal med, men slik gikk det som kjent ikke, folk flest hadde nok med seg selv. Både Grimstad, Froland og Åmli hoppet raskt av toget, Vegårshei dro i bremsen lenge før stasjonen, mens Arendal sto på perrongen og ventet på om Gjerstad, Risør og Tvedestrand ville være med og bygge opp et 4K Øst i Agder. Da bålene St.Hansaften ble tent ved hav og hei hadde de fire kommunestyrene stemt over spørsmålet. Det var slett ingen grunn for tilhengerne å feire – i alle fall ikke mer enn fordi det tilfeldigvis var 23. juni. Heller ikke på Fløyheia i Arendal var optimismen stor. Da fylkesmannen la frem sitt kart over et fremtidig Agder noen måneder senere anbefalte han til departementet at sammenslåing øst i Agder bør vente til neste stortingsperiode. I september neste år er det valg.

Ble rikere
Rådmannen i Arendal er blant dem som er kritisk til at kommunen skal gå videre alene. Han ville gjerne ha et ja-vedtak om sammenslåing innen 1. juli fordi regjeringen hadde sagt at kommunene som sa nei ville bli straffet økonomisk. Statsråd Jan Tore Sanner hadde varslet at regjeringens økonomiske gulrøtter ville bli fordelt på kommunene som sa ja til å slå seg sammen med andre. Pengene skulle hentes fra nei-kommunene, samtidig som kommunenes inntektssystem skulle endres. Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år i høst viste det seg imidlertid at Arendal får en påplussing i overføringene fra staten og kommer bedre ut med det nye inntektssystemet. Rådmannen gjør naturligvis klokt i å lytte til signaler på både kortbølge i Arendal og på langbølger fra hovedstaden, men riset bak speilet har så langt ikke vist seg særlig smertelig. I stedet for å fordele vonde kutt kunne Harald Danielsen legge frem et budsjettforslag der det jevnt over ble mindre plass i pengesekken for de kommunale viktige tjenestene som helse, omsorg og oppvekst samtidig som også kulturlivet og fritidstilbudet for barn og unge i Arendal kan styrkes i 2017.

Fikk kritikk
Fempartiene fikk uventet kritikk av opposisjonspartiene Høyre og Fremskrittspartiene for å gjøre få endringer til rådmannens budsjettforslag. Karakteristikker som «tamt», «skuffende» og «tannløst» ble brukt og at flertallet mener det er greit å øke avgiftsnivået for innbyggerne enda litt til ble også kritisert. Det holdt imidlertid ikke til å hindre at arendalittene må betale litt mer for å tappe vann, gå på toalettet og få unna avfallet sitt neste år, men det er et viktig signal inn til kommunens politiske og administrative ledelse at det begynner å bli dyrt å bo i Arendal kommune for det brede lag. I stedet for å bruke over åtte ekstra millioner i utbytte fra Agder Energi til å gi økte engangstilskudd og økte rammeoverføringer til tiltak og formål med overmåte tydelige hilsener til de respektive fempartier burde disse pengene ha gått til å få ned avgiftene, i alle fall for de blant oss som har minst å betale med.

En grønn vår
Budsjettet som ble vedtatt nå i starten av desember forteller mye om den politiske våren i Arendal. Et av temaene som garantert kommer til å skape mer brudulje enn det allerede har gjort er vedtaket om at bilfritt sentrum i Arendal skal utredes. Det er ganske klart at politikerne jevnt over er enige om at det må gjøres tiltak for å gjøre byen grønnere, men i de politiske partiene er veien til målet og ordlyden ganske forskjellig. Mens fempartiflertallet ønsker et bilfritt sentrum uten å ha spesifisert det nærmere – ennå, ønsker eksempelvis Høyre færre parkeringsplasser i gatene og å gjøre om asfalt til parklignende grøntarealer. Høyre vil ikke kalle det bilfritt, men når det ikke lenger er grunn for sentrumsbilistene til å kjøre «rondå» for å finne plass til bilen og parkerer i fjellhallene i stedet, da blir jo sentrum mer eller mindre bilfri. «Kom så kjører vi bil, bil, kom så kjører vi bil» sang bandet Onkel Tuca i Stueneshallen under Canal Street i år. Det å kjøre bil har de fleste av oss et forhold til, men hvordan en praktisk skal innrette seg for å ta bort noe mange mener er en menneskerettighet krever politisk klokskap.  Det vi må håpe er at det med planer og visjoner følger med penger og pragmatiske løsninger som sikrer at sentrum styrkes samtidig med denne forgrønningen. Det handler om å få på plass flere boliger, en bedre kollektivløsning og å gi rom for utvikling av arealer for å gjøre sentrum attraktivt for næringslivet og investorer. Det har vist seg å være en vanskelig øvelse i Arendal. Arbeidet med en sentrumsplan er satt i gang og forhåpentligvis vil den gi et godt svar på hva innbyggere, næringslivet, utbyggere og investorer har av regler å forholde seg til.

Vi bryr oss om Arendal
Gjennom det siste året har Arendals Tidende vært til stede på svært mange politiske møter, hengt i beina på de folkevalgte og skrevet en rekke artikler om både stort og smått som rører seg i og rundt bystyresalen og komitérommene. Hver uke presenterer vi et dybdeintervju i spalten «Pulsen på Arendal», der sentrale politikere får mulighet til å presentere politikk  og uttale seg om aktuelle saker bredere enn i korte sitater og fikse poenger. Avisen følger det politiske livet på vegne av deg som leser dette. I redaksjonen har vi valgt å følge nøye med på det som angår lokalmiljøene våre, hvilke stemmer blir hørt, hvordan skjer prosessene og ikke minst hvor flyter pengene. Det gjør vi fordi Arendals Tidende bryr seg om Arendal. Samfunnet er avhengig av kritisk og uavhengig journalistikk, kommentarer og analyser for å holde fast på det bestående og å utvikle seg i en riktig retning med åpenhet, gjennomsiktighet og fakta. Politikerne og kommuneadministrasjonen er helt avhengige av å bli sett i kortene og at kortene sees på en gang til om det er tvil om sannheten. Vi lever i en tid der falske nyheter preger sosiale medier, som er blitt en viktig kanal for også våre lesere til å skaffe seg informasjon. Arendals Tidende ser frem til å drive med sannferdig, vesentlig og viktig samfunnsjournalistikk i året som ligger foran. God jul!

Back To Top