fbpx
skip to Main Content

KLIMAUTSLIPP OG ANDRE MYTER

Vi har fått et nytt ord i det norske vokabularet. Klimautslipp er det nye. Ordet er et moteord og politisk korrekt .Det mangler definisjon , selv ikke Wikipedia kan forklare det. Det brukes av de klimareligiøse. Hva betyr det egentlig ? Kan man slippe ut et stykke klima ? Hvilken enhet måles det i ? Hvis noen har svaret er det av allmenn interesse.
Hvis man snakker om utslipp av ” klimagasser” blir det straks mer konkret .Kjente klimagasser er Co2, metan ,vanndamp og sikkert flere stoffer som mennesker kanskje har påvirkning på.
IPCC s ( FNs klimapanel) utgangspunkt var at det skulle bevises at menneskene var i ferd med å ødelegge kloden. De konstruerte modeller for veien frem til dommedag. Disse er gang på gang er blitt motbevist .Klimapanelet er i hovedsak en politisk organisasjon med islett av vitenskap. Problemet med denne vitenskapen er at den er forutinntatt ( biased).Vitenskap som har konklusjonen klar før undersøkelsene er gjort er verdiløs , i verste fall ren svindel. Det finnes mange klimaforskere i verden som tar avstand fra IPCCs skråsikre konklusjoner ,men disse blir tiet i hjel i medier .De får ikke forskningsstillinger eller forskningsmidler. Dette er ingen konspirasjonsteori , men dagens realiteter.

Vi som ikke er fagfolk kan selvfølgelig ikke vurdere all vitenskap, men en ting legger mange merke til . SOLA blir ikke nevnt i det hele tatt som hovedkilden til jordens klima eller som forutsetning for liv på jorda. Det er lite troverdig. Sola varmer opp havet som er en stabiliserende faktor.

CO2 blir utpekt som verstingen. Målingene skal være høye , men er de høyere enn i tidligere tider av jordens historie ? Uansett er CO2 en livsviktig gass for vår eksistens. Høyere verdier gir bedre plantevekst og gir mulighet for å mette jordas økende befolkning. Temperaturstigningen tas som bevis på at menneskene er i ferd med å ødelegge jorda. Den er minimal , ja påfallende stabil gjennom lang tid. Er en noe varmere jord en katastrofe ? Mye tyder på at vi er på vei mot en kaldere periode som vil merkes allerede innen de neste 20 år. Koblingen mellom CO2 og høyere temperatur er motbevist , men IPPC greier ikke å komme frem med troverdige svar.
Regjeringene rundt omkring i verden har tidlig slukt IPCCs påstander rått. Det gir grunnlag for massiv beskatning og pengeoverføringer. Den vanlige borger skal vær så god betale. Politikere og media lider generelt av kunnskapsmangel om temaet og alle motforestillinger om ”klimakatastrofen” blir latterliggjort . Jorda er flat, og dermed basta. Historien har vist at den påståtte majoriteten kan ta grundig feil. I denne religiøse klimavekkelsen er det utviklet en kostbar trakassering av blant annet bileiere ( spesielt de med diesel) og strømkunder. Norge skal redde hele verden ! Forbrukerne i Norge skal betale høyere strømpriser for at Tyskland vil legge ned sine atomkraftverk .Strømkabler skal betales og norsk natur ødelegges av ulønnsomme vindmøller. Vi har nok vannkraft. Plutselig har de klimareligiøse glemt at det var oljen som har gitt Norge velstand. Oljeindustrien skal helst nedlegges. Klima er temaet, koste hva det koste vil. Skattebetalerne må betale .Norges bidrag til den påståtte klimaforbedringen er et musepiss i havet, men utgiftene går på bekostning av blant annet infrastruktur og eldreomsorg.

Politikerne og mediene løper i flokk. Kunnskapsnivået og sunn fornuft er innstilt på lavmål. Risikoen ved å ha egne meninger er stor .Den demokratiske debatt uteblir. Alle større tiltak som skal gjennomføres i det offentlige må kvalitetssikres. Er det i det hele tatt gjort før store bevilgninger til ”klima” ?
MILJØET er viktig . Luften , vannet ,maten med fravær av skadelige stoffer må vi ta vare på. Ingen bør være uening i det . Miljøtiltak koster ,men vi må være villige til å betale. CO2 rensing er en skandale og dårlig vits og har kostet oss milliarder. Det finnes nok av andre nødvendige tiltak for miljøet. At vi nordmenn er så miljøbevisste er en myte. Langs veikantene flyter det av søppel. Skjærgården er fulle av engangsgriller .Piggdekkene forurenser luften med asfaltstøv som skader helsen vår. Miljøet kan vi påvirke og må ha fokus på det. I debatten blandes klima og miljø i et sett. Vet man hva man snakker om ?
Min påstand er at IPCC er uegnet til å gi verden et vitenskapelig dokumentert bilde av tilstanden til klimaet nå og i fremtiden. I verste fall er vi utsatt for tidenes største svindel. Det påkaller smilet når politikerne i fullt alvor påstår at de kan vedta temperaturen for årene fremover. Slike guddommelige evner har selv ikke politikere.
Dette innlegget forventer jeg blir imøtegått med sterke ord av de klimareligiøse og de som lever godt av klimamytene. Prøv å bruke facts og ikke skjellsord ! Jeg stikker hodet frem i en sak som vekker sterke følelser . Bevisene fra de klimareligiøse mangler .

I alle fall bør de religiøse slutte med ”klimautslipp ” !

Back To Top