fbpx
skip to Main Content

Kast stoppeklokkene

Konkurransen om hundredelene gir oss herlige adrenalinkick. Men stoppeklokker og konkurranse egner seg ikke like godt til alt. Når jeg ser at tidtaking brukes i eldreomsorgen får jeg en vond smak i munnen.

Alle eldre bør få en god og trygg omsorg.
Da må stoppeklokkene kastes, og de eldre må kunne bestemme mer over innholdet i tjenestene. SV ønsker å innføre et klippekort på en halv time per uke, tid som kan samles opp og brukes fritt etter den enkeltes ønske. Mange har behov for en å snakke med, andre har ting de så gjerne skulle ha gjort. Det vil forundre meg om dette beskjedne tiltaket vil undergrave økonomien i verdens rikeste land.

Reell valgfrihet
De eldre må i samtale sammen med de ansatte finne ut hva slags hjelp som er best dag for dag. Det handler rett og slett om menneskeverd og bestemmelse over sitt eget liv selv i en vanskelig livsfase. Derimot tror jeg svært få eldre er opptatt av å kunne velge logoen på det firmaet som skal utføre tjenestene.

Omtanke, ikke profitt
Eldreomsorg er ikke butikk. Hver krone må gå til omsorg, ikke til profitt. Det må være nok folk på jobb, de må ha tid til å gi en hand å holde i og de må være trygge på den jobben de gjør. Kast stoppeklokkene. Det skal være nok folk til en raus omsorg, nok tid til en verdig hverdag.

Rune Sævre
SV

Back To Top