fbpx
skip to Main Content

Kan vi klare kontrollert avvikling av epidemien?

Vi hørte sterke beretninger fra Italia på Dagsrevyen 1. april om pasienter som lå og ble langsomt kvelt uten tilstrekkelig hjelp. Det er slike tilstander vi med dagens tiltak har som mål å unngå i Norge og på Agder. Vårt mål er å få til en kontrollert avvikling av denne epidemien, det vil si at vi drar den passe langt ut i tid slik at bølgetoppen blir passe høy for våre sykehus og våre kommunale helse- og omsorgstjenester. Da oppnår vi at de som har nytteverdi av sykehus- og intensivbehandling får tilbud om dette, noe de ikke klarer i Italia nå.

Nå har vi full kontroll på de koronasyke som alle blir godt håndtert. Belastningen på sykehusene er liten og det ser ut til at det ikke øker fra dag til dag. Dette tilsier at vi per nå har et reproduksjonstall (R) rundt 1. Reproduksjonstallet sier hvor mange en gjennomsnitts syk koronapasient smitter. Når dette er 1 vil vi ha like mange syke fra uke til uke. Er R mer enn 1 vil pasienttallene stige fra uke til uke inntil vi når toppen av epidemien når en tilstrekkelig stor andel av befolkningen er blitt immune. Det betyr at vi har noe å gå på, vi kan slippe opp noe slik at vi får en R på 1,2-1,3 slik at vi får avviklet epidemien litt raskere og dermed blir en befolkning med tilstrekkelig flokkimmunitet.

Hvis det skal slippes opp er det svært viktig at hver enkelt av oss ikke avgjør hva som skal slippes opp. Vi snakker om hårfin balansering hvis vi som nasjon skal klare kontrollert avvikling. Derfor er det svært viktig at vi er lojale mot de til enhver tid gjeldende restriksjoner for å begrense smitten. Vi ønsker alle å få god behandling dersom vi er så uheldige at vi er blant de få av oss som blir alvorlig syke av koronaviruset. Norge ligger godt an til å kunne klare dette i og med at regjeringen var tidlig ute med kraftfulle tiltak 12. mars. Men denne epidemien kan sammenliknes med en maraton, vi er bare så vidt i gang med løpet, så skal vi lykkes helt ut med å unngå italienske tilstander så kreves samhold og utholdenhet av oss alle i mange måneder fremover. Min anbefaling i disse påsketider er; lytt til erfarne smittevernfolk.

Back To Top