fbpx
Annonse:

Ja til obligatorisk id-merking av dyr

De siste årene har vi sett en stor økning av dyr som mishandles og dumpes, og vi må sette i gang tiltak for å forhindre dette. Den grønne bevegelsen bygger sin politikk på en grunnleggende respekt for alt liv. Vi vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer leveområdene for ville dyr og en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte.

Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker. Loven pålegger alle som har grunn til å tro at dyr utsettes for mishandling eller alvorlig tilsynssvikt å varsle Mattilsynet eller Politiet snarest. Likevel blir de fleste anmeldelsene henlagt. Vi ser at dyr har en egenverdi, og at det trengs en holdningsendring for å forhindre “bruk og kast”-mentaliteten som resulterer at dyr blir dumpet eller etterlatt. Arendal må være en by for både mennesker og dyr, og som tar utfordringene med dyrevelferd på alvor.

I fjor måtte Dyrebeskyttelsen ta seg av 8.048 kjæledyr som folk dumpet. Det er ny rekord og mer enn dobbelt så mange som for ti år siden. Tallene fra Dyrebeskyttelsen viser at det blir flere og flere hjemløse kjæledyr for hvert år som går. Og derfor vil vi kreve obligatorisk ID-merking av kjæledyr, spesifikt hunder og katter. Ordningen er ikke bare et verktøy for å finne eieren når en hund eller katt er på avveie. Den er også ment for å endre holdningene folk har til kjæledyr.

 

Gi din stemme til dyrene 9.september. Stem grønt!