fbpx
Annonse:

Interpellasjon/spørsmål til ordføreren i bystyret den 19. Desember 2019

Helse og Omsorg er en av Fremskrittspartiets viktigste saker. Vi ønsker at alle nordmenn skal ha rett på et trygt, verdig og raskt tilbud- uansett hvor man måtte bo.

I dag er det ofte dessverre slik at mange kommuner med dårlig økonomi ikke klarer å oppfylle alles ønsker.

Derfor er det viktig at staten tar regningen for eldreomsorgen, og at ikke postadressen din bestemmer hvorvidt du får tilbud eller ei.

I årevis har Fremskrittspartiet kjempet for at staten skal overta finansieringsansvaret for eldreomsorgen. Fra 1. Mai i 2016 kom det på plass en ordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i utvalgte forsøkskommuner.

Vi i Arendal Frp spurte derfor ordføreren i vår interpellasjon 30. April 2015 om Arendal kommune ville søke om å få være med på denne forsøksordningen. Svaret fra ordføreren var negativt.

I ettertid har det vist seg at Lillesand kommune søkte og fikk på plass denne forsøksordningen noe kommunen er meget tilfredse med da de kun har positive erfaringer.

Nå har Helsedepartementet åpnet for en ny mulighet til denne forsøksordningen, med søknadsfrist 1. februar 2020.

Vet at bystyret er positive til dette.

På grunnlag av dette er mitt spørsmål til ordføreren.

Kommer Arendal kommune til å sende søknad om statlig finansiert eldreomsorg.