fbpx
skip to Main Content

Interpellasjon til ordføreren til Bystyrets møte torsdag 27 september 2018

Sysselsetting er et av de viktigste momentene i arbeidet med god integrering.
I det siste har det vært flere debatter mellom sosiolog Kjetil Rollnes og Statistisk Sentralbyrå hvor det har
fremkommet at SSBs statistikker over sysselsetting blant innvandrere ikke har vist det rette bildet.
Det er avdekket at det reelle tallet er langt lavere enn SSBs statistikker sier, blant annet for at en time
med engasjement i uka en nok til å bli betegnet som sysselsatt. Dette har SSB erkjent.
Spørsmål til ordføreren:
Hvilken reell sysselsettingsgrad har vi blant de fem største innvandrergruppene i Arendal og hva har Ordføreren tenkt å gjøre med dette?
Roar Gundersen og Per-Jakob Haakstad (H)
Back To Top