fbpx
skip to Main Content

INTERPELLASJON – DYSLEKSIVENNLIGE SKOLER

Rundt 20 % av de som går ut av skolen har generelle lesevansker. 50 % av de som står utenfor arbeidslivet har lesevansker. I Arendal kommune har vi ca. 5000 elever i grunnskolen. Vi kan altså anta at nærmere 500 elever i Arendalsskolen sliter med en form for lesevansker. Den mest kjente, spesifikke lesevansken er dysleksi, som rammer ca. 5 % av befolkningen. Dysleksi er arvelig og omtrent like mange jenter og gutter har det. De med dysleksi har ikke primært et problem med å forstå innholdet i det de leser, men med å lese i seg selv. Skrivevanskene er også ofte alvorlige og varige.

Det er utrolig viktig å avdekke lesevansker tidlig, for tiltak som settes inn mot lesevansker som dysleksi, har 80 % effekt om de settes inn på 1. og 2. klassetrinn, 50 % effekt om de settes inn på 3. trinn og 10-15 % effekt om de settes inn på 5. trinn eller senere. Dette understreker hvor viktig det er med tidlig innsats. Det er viktig både å fange opp og følge opp med presise tiltak tidlig.

I Arendal har vi en satsing på leseferdigheter på barnetrinnet, med fokus på kartlegging og intensiv opplæring for elever på 1.-4. trinn. Arendal er også en realfagkommune og skolene har stort fokus på realfag. Det er også viktig å kunne lese for å lykkes i realfag. Vi ønsker at Arendal kommune skal ta et steg videre, og sertifisere skolene våre som dysleksivennlige.

Dysleksivennlige skoler har høy kompetanse og gode rutiner for å finne og følge opp de elevene som opplever vansker knyttet til undervisningen. Skolene skal kartlegge og registrere alle elevers leseferdigheter systematisk, og setter raskt inn tiltak der det er behov. En dysleksivennlig skole benytter seg av mulighetene vi har gjennom IKT, og sørger for at alle lærere har kompetanse tilpasset elever med lærevansker. Dysleksivennlige skoler har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskapen i system og skaper gode rutiner.

Gjennom Dysleksi Norge kan skoler bli sertifisert som dysleksivennlige. De får delta på årlige samlinger med andre skoler som har blitt sertifisert som dysleksivennlige skoler, de har fokus på kompetanseheving og bevisstgjøring i personalet og de har tilgang til veiledning fra Dysleksi Norge hvis de har spørsmål i et spesifikt tilfelle. Skoler som deltar har hatt god erfaring med ordningen og oppfordrer andre skoler til å bli dysleksivennlige. For å bli sertifisert som dysleksivennlig skole må man sende en søknad til Dysleksi Norge.

Arendal har hittil bare én skole som er godkjent og har jobbet med dette i mange år. Vil ordfører ta initiativ til at Arendal kommune setter seg som mål å bli en dysleksivennlig kommune og at alle skoler i kommunen sender inn søknad til Dysleksi Norge om sertifisering som dysleksivennlig skole?

Maiken Messel og Gunn Brekka
Arendal Høyre

Back To Top