fbpx
skip to Main Content

Innvandrere og vår felles velferd

Jeg viser til Steinar Bergstøl Andersen fra Agder Frp sitt innlegg om en «Bærekraftig og ansvarlig innvandringspolitikk». Innlegget er rippet for særlig  informasjon som lar oss få nærmere kjennskap til bakgrunn til økte sosialpengeutbetalinger til « folk med innvandrer bakgrunn» som han skriver. Er «Innvandring = kriminalitet?» eller  «Innvandring = mindre velferd i fremtiden»?.  Mye tyder på at Bergstøl Andersen har foret fremmedfrykten inn i kalkulatoren sin og satt en tykk svart strek under eget svar. Men er dette sannheten?.Tall fra SSB viser nemlig at over 60 prosent av innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammer i Agder kommer i jobb etter 1-4 år. I tillegg mottok aderfylkene bare i 2017 ca 1,4 milliarder i intergreringstilskudd fra Staten, for å bidra til at integreringen skal bli god som mulig. Dette viser tall fra IMDI.

Foto: Privat

Bergstøl Andersen skriver om “trygghet for neste generasjon”. Men gjelder ikke denne tryggheten for alle? I dag består Norge av over Ca. 225 ulike nasjonaliteter som utgjør Ca.15 prosent av befolkningen. Jeg håper tryggheten gjelder for dem også. Vi kommer ikke noen vei om vi skal stenge Agder for andre folkegrupper enn de Bergstøl Andersen foretrekker skal bo i fylket. Vi kommer ikke noe vei i intergreringen om kommuner skal nekte å ta imot bosettingsklare flykninger. Her er det snakk om folk som har flyktet fra krig, smurt seg inn med flere lag tålmodighet i form av venting og pasifisering på mottak og levd i frykt for å ikke få innvilget opphold, før de endelig er bosetningsklare i Norge. Men der står altså FrP og skal lukke døren for disse folkene som allerede har fått opphold?

Når Bergstøl Andersen avslutter sitt innlegg med bekymringen for vår felles fremtidige velferd, er jeg enig med han om det. Men da er det regjeringens sin arbeidslivspolitikk jeg er alvorlig bekymret for. Den blå regjeringens tafatte tiltak mot fri flyt av billig arbeidskraft fra Øst-Europa via useriøse bemanningsbyråer, som er i ferd med å raserer det norske arbeidslivet og tryggheten til folk. Dette har nå fått fagorganiserte til å stå litt tettere sammen for å kjempe for sine jobber og fremtidig velferd. Økt privatisering av helse- og omsorgstjenester som gjør at det er lommeboka som mer bestemmer hvilken hjelp man får, der hvor den norske velferdstaten alltid har vært en garantist for å yte alle lik hjelp til alle. En politikk der man

gjerne tar barnetillegget fra enslige uføre foreldre og samtidig finner rom for milliarder i skattelette til de 1% av befolkningen som er styrtrike, det viser en utvikling som er langt mer alvorlig enn noen innvandrere som sliter litt i intergreringsprosessen. Rødt mener at arbeid og språkopplæring tidlig i prosessen er en viktig del av integreringen. Samtidig står Rødt på lag med fagbevegelsen om å reversere et stadig mer uttrygt arbeidsmarked og vi tar tar kampen mot et stadig økende forskjells-Norge.

Yngve Kronstad Johansen
Leder Rødt Farsund og 2.Vara for Vest-Agder i Landsstyret

Back To Top