fbpx
skip to Main Content
Foto: Canvas Hove

Informasjon fra Canvas Hove

Debatten rundt Canvas Hove sine planer på campingtomta på Hove har vært preget av mange misforståelser og en god del direkte feilinformasjon. Vi kan ikke annet enn å prøve å informere ytterligere om våre planer.

Alt som er utenfor campingtomta, der vognene har stått, er nasjonalpark på alle sider. Her har vi ingen myndighet, mulighet eller ønske om å bestemme hva som skal skje der. Alle stier og gangveier som finnes der i dag blir bevart og selvfølgelig gratis. Og strendene blir nøyaktig like tilgjengelig for alle som i dag.

Foto: Canvas Hove

Mange har også bitt seg merke i at kontrakten også omhandler brygga og «Såta» som ligger i nasjonalparken. Dagens utriggere på brygga fjernes og vil gi mye større plass til besøkende allerede i 2019. Vi jobber også for å legge til rette for fergekai og gjestebrygge for overnattingsgjester også. Dette virker det som om det er stor enighet om.

Hvis “Såta” skal pusses opp, er det avgjørelser som er underlagt strenge regler fra vernemyndighetene. Men det skjer rundt om i Norge at bygninger inne i nasjonalparker tilrettelegges for gode offentlige formål. Dette ligger eventuelt langt fremme i tid og er ikke prioritert.

Det folk kommer til å merke fra dag en med Canvas Hove er at campingtomta blir betydelig mer tilgjengelig og spennende for alle som ønsker ferdes der. Det ligger solid forankret i vår kontrakt med HDU.

Dette skal vi få til ved at gjerdene rives, tusenvis av kvadratmeter med platting fjernes, bilene skal i stor grad ut og det blir anlagt innbydende turveier gjennom campen. De som ikke vil ferdes der kan benytte turveiene rundt tomta, akkurat som før. VI har allerede startet jobben med å oppgradere restauranten/kaféen.

Mange har omtalt campingtomta som et friareal i det siste. Det er det ikke. Området har vært avsatt i kommuneplan til camping- og turisme-drift. Det vil det forbli inntil reguleringsplanen er ferdig.

Hva gjelder hytter så jobber vi videre med flere mulige konsepter. Felles for disse er at hyttene skal kunne fjernes uten spor i naturen. Det innebærer enten at hyttene står på pæler og kan fjernes med en trailer eller at de rett og slett kan ha hjul og understell som dagens campingvogner. Eventuell tilkobling til offentlig vann og avløp faller inn under reguleringsplanarbeidet, men vi ønsker ikke at gråvann slippes rett ut i bakken slik det gjøres fra campingvognene i dag.

Foto: Canvas Hove

For at hyttene skal kunne leies ut vil man ikke kunne ha private eiendeler i og rundt hytta. reguleringsplanen vil tydelig vise i hvilke områder man tillater hytter. Kjøperne må leie ut størstedelen av året slik at mange kan få oppleve Hove året rundt. Eieren av hytta tjener da penger på videreleien, samtidig som selskapet får økonomi til å utvikle en destinasjon til manges glede. Hyttene kan flyttes når leieperioden utløper uten av naturen tar skade av dette.

Vi mener det er plass til 100 slike hytter på et mye mindre areal enn dagens vogner. Kanskje er det for mange, men det vil reguleringsprosessen bestemme. I dag er det 130-40 vogner samt 21 utleiehytter med til sammen ca 600 senger, og vi tok utgangspunkt i samme antall når vi la våre planer.

Hvorfor hytter? Fordi det er helt nødvendig for å få til helårsdrift, som har mye å si for arbeidsplasser og hele konseptet med å bygge en destinasjon – og ikke bare nok et reisemål som lever om sommeren. Det er vanskelig å få tak i gode kokker hvis vi kun kan tilby fire måneders kontrakt.

Sørlandet er fullt av små selskaper som driver helt greit noen få måneder av året. Mange av disse sliter med å få til lønnsomhet og å tilby faste jobber. Vi har forsøkt å løfte blikket og tenke nytt. Vi håper også at vi kan tiltrekke turister utenom sommeren som også legger igjen penger hos andre bedrifter i nærområdet, og at andre overnattingsbedrifter drar nytte av at vi har aktiviteter å tilby deres gjester.

Vi har tro på at arendalitter, tilflyttere, turister og utlendinger trenger noe som gjør det verdt å feriere i eller flytte til Arendal. Eller bare en litt bedre grunn til å ta søndagsturen sin i den vakre naturen vår. Vi tror vi kan være det stedet.

Arendal kommune kjører nå en reguleringsplan for området, der de skal bestemme hva vi får lov til å gjøre – utover vanlig camping-drift. Vi trenger støtte for å få til våre planer. Over 3000 mennesker har i løpet av kort tid likt Canvas Hove på Facebook (der ingen blir lagt til mot sin vilje). Over 2000 deltar i en konkurranse om å få overnatte i en yurt. Det viser et bredt folkekrav om at svært mange ønsker utvikling.

Det virker som Arendal er klar for masse aktivitet, god mat, innovative løsninger og et tilbud å være stolt av på Hoveodden. Og hensynet til naturen rundt forventer vi at skal tas på største alvor av en grundig reguleringsprosess.

Espen Bierud
Vebjørn Haugerud
Jan Fasting

Canvas Hove

 

Back To Top