fbpx
skip to Main Content

Idyll eller åpent sår på Hove?

Arendals Tidende har tidligere slått fast på lederplass at vi er positive til hva Canvas Hove kan få til på campingtomta Arendals innbyggere viser et så brennende engasjement for. Det stilles mange spørsmål av varierende saklighetsgrad, og så lenge innspillende ikke kun inneholder eder og galle fortjener de å bli svart på.

Vi har invitert Jan Fasting i Canvas Hove til å svare på disse spørsmålene i neste tirsdagsutgave av Arendals Tidende. At det er vanskelig å kommentere en avtale som aldri var ment for offentlighetens øyne har vi full forståelse for, men når saken er av så stor offentlig interesse som denne, så må man nærmest gjøre det.

Da dokumentene ble lagt fram stilte vi leserne spørsmålet om hva de mener Hove drfts- og utviklingsselskap bør svare på. I redaksjonen har vi også diskutert oss frem til hvilke punkt avisa skal legge vekt på.

Området avtalen omfatter er ett av punktene. Hvorfor er fuglehytta og seilerhytta med i avtalen? Er det en vel gjennomtenkt begrunnelse bak at disse små perlene skal ut av offentlig eierskap? Hva er bakgrunnen for at brygga på stranda er inkludert? Hvorfor skal ikke lenger denne være i offentlig eie?

Hvem er de andre anbudsgiverne? Hva skiller dem fra vinneren? Hva kunne de skapt på tomta?

Hvor kommer tallet 100 fra når man snakker om hytter som skal selges, er det nødvendig for at produktet skal kunne realiseres? Må det være så høyt? Kan det nedjusteres når man vet at det nettopp er privat eierskap som setter sinn i kok?

Hvordan er prisen fastsatt for leie av tomta og salget av bygningsmassen?

Vi er brennsikre på at sommeren 2019 og mange kommende somre kommer til å by på idyll, aktivitet og gode minner for tilreisende og innbyggere i Arendal, men før vi kommer så langt er det viktig at prosessen som har vært så langt blir lagt på bordet og ryddet opp i. Hvis ikke risikerer vi et åpent sår i tilliten til kommunen og drifterne av området i lang tid fremover.

 

 

Back To Top