fbpx
skip to Main Content

HØYRES OG HØYES FORHOLD TIL SØRLANDET SYKEHUS, HAR MISTET SIN TROVERDIGHET

Et tilbakeblikk fra debatten og medias reportasjer fra flere forskjellige møter konferanser kommer det frem at SSA for tiden stadig tappes for funksjoner som fratar vårt sykehus muligheten for være et fullverdig akuttsykehus.

Dagens leder i Agderposten, 3. september setter søkelyset på det som mange ganger tidligere har vært fremmet. Lokallagets forhold og evne til å stille spørsmål/krav til sin egen minister om forholdene til vårt sykehus.

Det har i media fremkommet at helseminister Høye også ba de tillitsvalgte om å ikke blande seg inn i forholdene som gjelder egen arbeidsplass.

Er statsråd Høye hevet over lover/regler som arbeidslivet må forholde seg til, kan velgerne ha tillit og gi sin stemme til dette partiet?

At sykehuset i Arendal nå mister nyfødt akuttavdeling, som har vært like sikker som samme avdeling i Kristiansand, blir helt feil. Barneavdelingen kan kommer til å lide samme skjebne.

At foretaksmodellen har spilt falitt, er vel kjent. Det som verre er, er at «Styret ved Sørlandet Sykehus» i dag ikke har tillit hos befolkningen som de skal ivareta, selv i Kristiansand tror ikke Pensjonistpartiet at de har tillit. Når sykehuset i Arendal er tappet for mye av sine ressurser, til at en fullverdig akuttfunksjon kan opprettholdes, må sykehuset i Kristiansand overta.

Er SSK i stant til å klare dette, er det en villet agenda?

Trolig er svaret på dette et klart «nei» uten at en stor utbygging blir satt i gang. Dersom det ikke hadde vært for pasientenes sikkerhet, skulle dette vært testet for å se resultatet. Vil også minne om oversvømmelsen i Kristiansand.

Hva med sikkerheten, når noe uforutsett skjer?

Maktmennesker som det synes å være mange av i dette spillet, burde aldri komme i slike posisjoner, at de kan styre slike viktige saker, som vi her omtaler.

Styret må legge alle forsøk på videre utmatting av sykehusene døde. Fremføring av alt det gode som sykehusene utfører, må komme frem, ikke alt som er negativt. Pensjonistpartiet vil befolkningens beste, i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal og deler av Telemark.

Pensjonistpartiet

Olav Reiersølmoen Knut Arne Tveiten

Back To Top