fbpx
Annonse:
Lt586svl7p5ffc3rl2p7ovkutsc5ibnp.jpg

Høyre ønsker boglede i Arendal kommune og bortfall av boplikten er så langt en suksess!

POLITIKK:

Bystyret i Arendal vedtok 27.mars 2014 med 24 mot 15 stemmer i Bystyret å oppheve boplikten.

Alle i Høyre og FrP samt de 2 uavhengige (nå Høyre), 2 fra Venstre og 2 fra KrF stemte for opphevelse av boplikten mens alle i AP, SV, SP (1), samt 1 fra KrF og 1 fra V stemte i mot. Forslaget ble sendt på høring, og i august 2014 vedtok bystyret å oversende saken til Landbruks departementet for endelig stadfestelse.

Landbruksdepartementet behandlet saken formelt og boplikten i Arendal ble endelig opphevet med virkning fra 27.oktober 2014.

Det må legges til at det nå kun er ca. 80 av landets 428 kommuner som nå har boplikt.

Bortfall av boplikten er en svært viktig sak for Arendal Høyre.

Årsakene til dette er mange, men kort nevnes:

  • Positiv råderett for alle over egen eiendom.
  • Vi i Høyre tror på boglede og ikke på boplikt, dvs. positiv attraksjon.
  • Markedet skal i størst mulig grad sette prisen på eiendom, ikke regulerende forskrifter.
  • Slippe å forholde seg til en forskrift som fungerer dårlig i praksis og som har mange mangler og unntak.
  • Spare byråkrati og kostnader ved å slippe å følge opp behandling av saker, søknader, samt rapporter om eventuelle ulovligheter.

Etter å ha snakket med flere meglere i bransjen i Arendal synes erfaringene så langt å være meget positive i forhold til bortfall av boplikten:

  • Hus i områder som Rævesand, Kolbjørnsvik og Sandviga som har vært til salgs i perioden kjøpes i all hovedsak av lokale kjøpere, og da med formål om å bo der. Eksemplene er mange.
  • Det er attraktivt å bo i Arendal og i nevnte områder, og det har ikke blitt flere såkalt «mørke vinduer».
  • Bortfallet av boplikten synes ikke å være prisdrivende i markedet. Dette viser så langt at bortfallet av boplikten er en suksess!

Arbeiderpartiet i Arendal varslet tidlig omkamp i forhold til at boplikten ble opphevet i Arendal høsten 2014 og vil gjeninnføre boplikten. De vil ventelig få støtte av SV og SP.

Opphevelsen av boplikten har altså ikke vart i ett år, men AP ønsker omkamp på denne uten at man engang har evaluert bortfallet av boplikten.

Vi i Høyre deler ikke Arbeiderpartiet sin reguleringsiver i forhold til privat eiendomsrett, MEN har stor tro på Arendal sine fortrinn, i hele kommunen, og dermed på BOGLEDE for alle i hele kommunen.

Med ønsker om et godt valg!

Geir Fredrik Sissener

Ordførerkandidat

Arendal Høyre