fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsfoto

Hvorfor virker ikke tiltakene mot frafall i videregående skole?

Til tross for massive tiltak gjennom flere år er ikke frafallet i videregående opplæring redusert. 30 prosent av elevene som begynner på videregående skole, har ikke fullført etter fem år. Noen trenger mer enn 5 år, noen stryker og ca. 17 prosent slutter underveis.

Spørsmålet er om de rette tiltakene har vært gjennomført. Gjennom Program for bedre gjennomføring har Kunnskapsdepartementet invitert fylkeskommuner og forskningsinstitusjoner til å iverksette effektforskning basert på de frafallsforebyggende tiltakene som gjennomføres. Formålet er å få kunnskap om hva som faktisk virker og hva som ikke virker.

Det finnes noe forskning på hva som er viktigste årsaker til frafall. Likevel ser det ut til å være vanskelig å få gjennomført tiltak som virker.

  1. ensomhet som den klart viktigste årsaken til at elever slutter i videregående skole. Forskerne mener skolene må jobbe mer og bedre med de sosiale relasjonene mellom elevene og mellom lærer og elev gjennom hele skoleløpet, også i videregående skole og fagopplæring.

Videre hevder forskerne at god ledelse gir bedre lærere, forutsatt at de spiller på lag og spiller hverandre gode. Men forskning viser at mange skoler, som har kunnskap og læring som hovedoppgave, selv er dårlige til å lære. Samtidig er det noen som står fram som bedre enn andre.

Nøkkelen til gjennomføring ligger i matematikken, mener Torberg Falch, professor i samfunnsøkonomi på NTNU. Forskerne anbefaler en læringsmetode som kalles «undersøkende matematikk», fordi den har vist seg å være effektiv for motivasjonen og hjelpe elevene til å bli glade i matematikk. Metoden brukes i en del andre land men lite i Norge.

Gjennomsnittskarakteren i matematikkeksamen på 10. tinn i Aust-Agder har falt fra 3,1 i 2010 til 2,7 i 2015, mot 3,1 og 2,9 nasjonalt. Tallene for Arendal viser reduksjon fra 3,2 til 2,8.

Spesielt bekymringsfullt er den store andelen elever i Arendal på karakteren 2, hele 34,4 prosent, mens 25 prosent har fått karakteren 3 og 18,8 prosent har fått karakteren 4. Tallene for karakterene 1, 5 og 6 er unntatt offentlighet i Skoleporten.

Det kan ikke være tvil om at det er grunn til å se nærmere på praktiseringen av matematikkundervisningen. Som utvalgt realfagskommune skal Arendal ha en helhetlig satsing på realfag både i skoler og barnehager og skal samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag. Dette kan også være tiltak som kan virke frafallsforebyggende og derfor bør forskes på.

Den nye nasjonale strategien Tett på realfagene skal også bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og glede. Her kan også Vitensenteret Sørlandet være en viktig bidragsyter.

Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat Aust-Agder Høyre

Maiken Messel, Høyres 2. kandidat i Arendal og  4. kandidat til fylkestinget

Back To Top