fbpx
skip to Main Content

Hvor skal veien gå?

MILJØ:

Å ta vare på naturens mangfold er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og andre arter. Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av dette. Av hensyn til naturens egenverdi må vi prioritere bevaring og restaurering av økosystemer og artsmangfold. Derfor legger Miljøpartiet De Grønne føre-var prinsippet til grunn for vår politikk.

Nå tror du kanskje dette handler om regnskogen i Amazonas? Men nei, det er faktisk Arendals egen Åsbieskog dette handler om. Den har et rikt artsmangfold som kommer til å lide om området blir delt av en bilvei.

Det snakkes mye om at Arendal trenger flere byparker, og dette er helt riktig. Men vi må heller ikke skusle bort et naturlig bynært grøntområde. Åsbieskogen er et fantastisk turog rekreasjonsområde spesielt for beboere rundt, men også for mange andre arendalitter. Folk driver med et mangfold av aktiviteter her, fra fotball til riding, jogging, orientering, hundetrening og spaserturer. Nå i høstsesongen er Åsbieskogen et eldorado for soppsankere. Sammenhengene mellom slike aktiviteter og gode helseeffekter er etterhvert godt kjent. Bevaring av Åsbieskogen er derfor også en investering i innbyggernes helse. Vi trenger turområder vi kan nå uten å bruke bil. Da blir dørstokkmila kortere, vi trenger færre parkerings plasser, og dessuten er det bra for miljøet.

I tillegg til å ta vare på biologisk mangfold, trivsel og folkehelseaspekter, er det enda en viktig grunn for verning av Åsbieskogen; Området har stor kulturhistorisk verdi. Vi finner både gamle gruver, husmannsplasser, og jammen finner vi ikke den gamle hovedveien til Vestlandet også her. Dette er en viktig del av vår egen og byens historie som vi må ta godt vare på.

Som vi har lest i avisene i det siste, er det flere alternative løsninger på ny planlagt vei mellom Myrene og Stoa. Flere av forslagene rammer Åsbieskogen.

Vi vil minne om at Vegvesenet har oppfordret oss innbyggere til å si vår mening. Du finner utfyllende informasjon om planene både på Servicesenteret i rådhuset, på biblioteket, i Vegvesenets lokaler på Harebakken og på www.vegvesen.no.

Send din mening på epost til firmapost-sor@vegvesen.no eller besøk dem på Harebakken.

Magrete M. Breivik, leder

Tonje F. Valenzuela, styremedlem

MPDG i Arendal

Back To Top