fbpx
skip to Main Content

Hvem er det som styrer landet vårt?

Acer styrer strømmen vår, fiskeresursene forvaltes bort til store private aktører, store solide statsselskaper selges i rekordfart og til og med Statsskog sine eiendommer skal selges. Hvorfor? Er Norge på vei utfor stupet?

Det siste nå er at store private selskaper får sentralt godkjente konsesjoner for å bygge vindmøller. To år før byggstart deles millioninntekter ut til aksjonærene, som skatter til skatteparadisene uten at innbyggerne får et øre.  Hvem gjør dette mulig?

Slik jeg ser det raseres Norsk natur og miljø uten innbyggernes ønske. De fleste har fått med seg, det MDG og andre miljøpartier ikke har, at CO2 gevinsten ved vindmøller er null (hvis det har noen betydning),  fugler og insekter dør i hopetall, vi får ustabil strøm og selve vindmølla er en miljøkatastrofe å vedlikeholde. Seinere blir det ingen enkel avfallssoteringsjobb, hvis eierne gidder eller har penger igjen etter alle utbyttene.

Dette sponser norske strømkunder mot sin vilje og jeg forstår også mot flertallet av lokalpolitikernes vilje mange steder.

Hvordan kan dette være mulig?

Kan ikke se annet enn at en grunn må vel være at det ser ut som om våre politikere har glemt at vi har en grunnlov. Den tas bare frem når vi skal feire 17.mai eller ved andre festtaler. Eller liker ikke styresmaktene at det snakkes om grunnloven.

I henhold til grunnlovens paragraf 49. 1 ledd utøver folket den lovgivende makta gjennom stortinget.

I henhold til paragraf 49. 2 ledd har innbyggerne rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalgte organ.

Grunnloven er loven over alle lover og skal tolkes etter sin ordlyd. Slik jeg leser denne lova skulle det ikke være mulig, les lovlig å bygge en eneste vindmølle uten at flertallet av innbyggerne var enige f.eks via folkeavstemming.

Min kollega i Folkebevegelsen for grunnloven Ingar Grøndal ble upopulær blant lokalpolitikerne i Kvinesdal på folkemøte i forrige uke for å trekke inn grunnloven, hvorfor? Gjelder den ikke lenger?

Vi er vel nå inne i en tid hvor grunnloven bør mye mere i fokus enn den har vært på lenge og dette burde lokalpolitikerne innse og bruke mot rikspolitikerne. jfr nevte paragraf 49. 2 ledd.

Er vi fremdeles et fritt og selvstendig land hvor grunnloven gjelder?

Hva med grunnlovens paragraf 2, verdiparagrafen og hva med menneskerettighetene fra paragraf 92 til 114? Vi har jo snart ikke ytringsfrihet lenger eller likheten for loven?  En mann i 70 åra får ubetinget fengsel for å ha kommet med en krenkende uttalelse. Dette skjer samtidig som mange mobbes på det groveste og bankes gule og blå uten at det reises tiltale. Er det dette Norge vi vil ha?  Sverige er blitt Sverige, og mange i Norge vet hvorfor.

Vi nærmer oss 2020 og nå er tiden inn til å begynne de store diskusjonene og ikke bare diskutere småsakene.

Hva vil egentlig folket? Skal vi fortsatt være en selvstendig stat styrt etter folkets ønsker også på det lokale plan?

 

 

Back To Top