fbpx
skip to Main Content

Hva vil vi med Løddesøl og Nesheim?

Arendal kommune har i dag over 400 elever i private skoler. Skolene heter St. Franciskus skole, Steinerskolen og Arendal internasjonale skole. Det foreligger nå søknader om to nye privatskoler, en Montessoriskole på Løddesøl og en kristen skole på Nesheim. De to skolene ønsker å drive innenfor en ramme på til sammen 230 plasser. Vi kan ende opp med å få fem private skoler i vår kommune, og de vil samlet ha plass til ca. 15 % av elevene.

Ap har vært en tydelig forsvarer av at grendeskolene våre skal forbli i offentlig regi. Vi vet at foreldrene opplever skolene sine som gull verdt. På et folkemøte på Løddesøl noterte vi 40 argumenter for å beholde skolen i bygda. Hver eneste gang saken har blitt behandlet i bystyret har Ap forslått at driften av de to skolene bør videreføres i kommunal regi. Vi har gjentatte ganger blitt beskyldt for å ta omkamp. Siste gang vi forslo fortsatt kommunal drift på Løddesøl og Nesheim ble forslaget vårt forkastet av ordføreren. Han ville ikke engang ta forslaget opp til avstemming.

I formannskapet nylig markerte vi støtte til en sterk fellesskole i Arendal. Dette sluttet Høyre og Venstre seg til. Forstå det den som kan, for det burde vel tilsi at de to partiene ønsker å videreføre de to grendeskolene? Videre så markerte vi at vi egentlig ikke trenger flere privatskoler i vår kommune. Nå nærmer vi oss bystyremøtet på torsdag og Ap vil da ventelig komme fram med andre forslag.

Høyre, Venstre, KrF og PP har vedtatt å legge ned to skoler. Videre har de styrende partiene sagt ja til å støtte bygdene i deres kamp for å etablere privatskoler. Deres siste påfunn er at de likevel  ikke kan støtte bygdene, fordi det koster for mye å videreføre skolene i privat regi.

Hva skal Ap gjøre på bystyremøtet på torsdag? Vi kan gå imot privatskoler, slik vi gjorde i formannskapet. Resultatet av det kan fort bli at Høyre får hjelp til å avvikle skolene. Utdanningsdirektoratet, som skal behandle søknadene, kan vektlegge at bystyret ikke ønsker flere private skoler. Alternativt kan vi anbefale at privatskolene blir godkjent, og slik legge til rette for at bygdene kan få beholde sine viktige samfunnsinstitusjoner.

Det er sannsynlig at Ap på nytt vil fremme et forslag om fortsatt offentlig drift ved Løddesøl skole og Nesheim skole. All logikk taler for en slik løsning. Til de styrende partiene vil vi si: Det er ingen skam å snu. Dersom ordføreren igjen nekter å ta vårt forslag opp til avstemming, så ser vi ingen annen utvei enn å anbefale at de to bygdene får videreføre sine skoler i privat regi. At Arendal  da kan bli den kommunen i Norge med størst andel elever i private skoler, ja, det får stå som Høyres store seier under Halvorsen lederskap.

Nina Jentoft

Atle Svendal

Arendal Arbeiderpari

Bystyret

Back To Top