fbpx
Annonse:
Steinar Rasmussen, Leder LO I Østre Agder. Foto: Privat
Steinar Rasmussen, leder LO i Østre Agder. Foto: Privat

Hva er viktigst for Arendal SV?

Kommunevalget 2019 resulterte i at vi fikk en posisjon bestående av AP, SP. Krf, V, SV og Mdg, og med 21 stemmer i bystyret var flertallet sikret. Men idyllen varte ikke så lenge siden Arendal SV stilte seg slik at flertallet røk, og posisjonen sitter nå igjen med 18 representanter. Med denne endringen har høyresiden styrket sine forhandlingskort vesentlig. Dessverre!

Det er sterkt beklagelig at Arendal SV valgte å tre ut av posisjonen i Arendal! Enkelte fra SV sier at de ikke trakk seg. Men det er mere et «ordspill» enn det som er realiteten. Om en part i en samarbeidskonstellasjon stiller ufravikelige krav mot alle de andre og ikke vil forhandle videre så er det pr. definisjon «å parkere seg selv ut». Og det er det Arendal SV nå har gjort!

Det er helt «fair» av Arendal SV står på sitt, men da bør de ta konsekvensene av sine handlinger. Og det ha de tydeligvis gjort siden de ikke lenger vil bidra til at fellesskapet i posisjonen står seg i forhold til hva posisjonspartiene var enige om på forhånd.

Om en trer inn i et samarbeid bestående av 6 partier så vil det alltid være utfordrende å komme til enighet. Det gjorde partiene til slutt ved å etablere en samarbeidsavtale. Alle må tydeligvis ha vært fornøyde siden de alle har signert.

I sosiale medier og media ellers så forsøker Arendal SV å fremheve seg selv som den store «kjemper» for de som trenger velferden mest. Det er riktig at Arendal SV står på for de som trenger det mest, men de er ikke alene om det! Arendal AP har også et stort fokus på dette, men har også et stort ansvar med å vise ansvarlighet i den politikken som skal føres!

Saken om barnetrygd i forhold til sosialstønad har vært en sak som Arendal SV har skjøvet foran seg. Men hva er i grunnen problemet? I avtalen mellom posisjonspartiene så er det enighet om at barnetrygd ikke skal være grunnlag for beregning av sosialstønad og at det er enighet om at dette skal komme på plass i perioden. Ikke i 2020 som Arendal SV setter et ultimat krav om, men i løpet av perioden!

Arendal kommune står ovenfor svært store økonomiske utfordringer pga. regjeringens politikk. Spesielt bør nevnes to saker; reduserte muligheter for inntekt gjennom eiendomsskatt og kravet om raskere nedbetaling av gjeld. Dette i seg selv påfører kommunen hele 67 millioner i tapte inntekter for 2020! At Arendal SV ikke heller retter «skytset» mot dette fremfor blant annet fokusere på «heissprekken» er høyst forunderlig! Arendal SV var jo sammen med resten av bystyret enige om å bygge heisen. Da må en være såpass ærlige å stå for det en vedtar. Ellers blir troverdigheten veldig svekka!

La det ikke være noen tvil om at Arendal Arbeiderparti vil kjempe for de som trenger velferdsordningene mest! Men siden regjeringen stadig kommer med nye vedtak/tiltak som svekker kommunens økonomi blir det vanskelig. Om kommunen ikke klarer å håndtere økonomien vil de fort havne på «Robek-lista». Noe som absolutt vil svekke velferdsordningene for de som trenger det mest!

Posisjonspartiene er enige om at kommunen skal ivareta de som trenger velferdsordningene mest, noe SV var med på da de signerte avtalen. Det som nå skjer at høyresiden i Arendal har styrket sine forhandlingskort vesentlig med at SV ikke lenger er en del av posisjonen. Det er realiteten, lik det eller ei. Og det betyr at politikken i Arendal kommune dessverre blir dradd mot høyre!

Hva vil egentlig Arendal SV? Kun profilere seg selv som «Mor Teresa» for de som trenger velferdstjenestene mest? Eller svekke muligheten for at kommunen kan styrke velferdstjenestene for de som trenger det mest? For det vil være en fare når høyresiden styrker sin posisjon i Arendal!