fbpx
Annonse:

Høyre vil digitalisere Arendal

Høyres mål er at Arendal skal bli ledende på å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle folks hverdag, utvikle grønn teknologi, skape nye jobber og sikre velferden.

Digitaliseringen er i full gang allerede, og utviklingen går stadig raskere. Det vil i stor grad skje uavhengig av politikere. Men vi kan sørge for at Arendal kommune tar i bruk teknologi på best mulig måte til beste for innbyggerne og næringslivet, samt stimulere til nye arbeidsplasser. Vi vil videreutvikle og styrke mange av kommunens tjenester.

Det digitale samfunn gir fantastiske muligheter, men stiller oss også overfor utfordringer.

I denne perioden har Høyre hatt fokus på å styrke innbyggernes personvern i kommunale systemer. Dette vil bli stadig viktigere fremover.

Og når den offentlige samtalen flyttes over på digitale plattformer, får alle anledning til å delta. Men samtidig utfordres også demokratiet av falske nyheter og ekkokamre. Det er spesielt viktig at våre barn blir kompetente til å skille mellom gode og dårlige kilder til informasjon. Derfor vil Arendal Høyre vil styrke fokus på digital kompetanse i skolen.

Digitale ferdigheter vil være avgjørende i fremtiden, og må læres allerede på grunnskolenivå. På ungdomsskolen har alle elever hver sin PC, men på barnetrinnet og mellomtrinnet har bare halvparten egen PC. Arendal Høyre vil sørge for at alle elever 1- 7 klasse også har egen PC eller nettbrett. Vi vil også blant annet investere i digitale tavler og læringssystemer, og at alle i Arendalsskolen skal få mulighet til å lære programmering.

I Høyre er vi teknologioptimister og mener at digitalisering er et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Ny teknologi er nødvendig for det grønne skiftet. Kreative digitale næringer og kultur, også inkludert e-sport, er sterkt voksende. Arendal Høyre ønsker å legge til rette for å utvikle et miljø for etablering av arbeidsplasser og vekst innen disse feltene.

Teknologi kan forbedre kvaliteten og sikkerheten i helse- og omsorgssektoren, samtidig som det kan gi betydelige kostnadsreduksjoner. Hverdagen for de ansatte kan også bli betydelig forbedret, og mange mennesker får økt mulighet til å mestre eget liv. Arendal Høyre vil sørge for aktiv bruk av velferdsteknologi i kommunen, som trygghetsalarm, GPS, e-låser etc.

For innbyggerne vil digitalisering gi en langt bedre tilgang til informasjon fra, og kommunikasjon med, det offentlige. Arendal Høyre vil styrke kommunens digitale innbyggertjenester, og opprette en informasjonsportal som informerer kommunens innbyggere om ulike støtteordninger for bl.a. solceller, solfangere og varmevekslere.

Ny teknologi gir også mulighet til at systemene tar hensyn til menneskene. Vi ønsker bl.a. at nye systemer gir valgmuligheter som speiler kjønns- og familiemangfold.

Denne perioden har vi fått flertall for at Arendal tar mål av seg til å bli en “smart city”. Det innebærer digitale systemer som gjør hverdagen enklere. Dette vil vi utvikle videre i neste periode, for eksempel ønsker vi å teste selvkjørende busser som korresponderer med ferjene på Skilsø og Kolbjørnsvik.

Arendal Høyre vil fortsatt være det ledende partiet for å ta i bruk ny teknologi til innbyggernes beste i neste periode. Digitalisering gir mange muligheter.