fbpx
skip to Main Content

Høyre og planene

 

 

I Arendals Tidende 12.09.16 er det et hyggelig intervju med Høyres gruppeleder. Her uttaler han seg blant annet om behandlingen av reguleringsplaner i kommunen, hvor han er skuffet over at Arbeiderpartiet ”…i for stor grad leter etter feil og mangler ved reguleringsplaner som kommer opp.”

Denne uttalelsen forklarer en god del. Høyres representanter i kommuneplanutvalget gjør mange gode refleksjoner, men stemmer ikke alltid like fornuftig. Det kan virke som om de er bundet opp av andre, av noen som ikke tar seg tid til å sette seg inn i konsekvensene ulike vedtak vil ha. Gruppelederen gjør seg jo, ved sitatet om AP som jeg gjenga, til talsmann for at politikerne nærmest skal ekspedere reguleringsplaner ukritisk igjennom. Dette gjenspeiler forsåvidt ”næringsvennligheten” Høyre påberoper seg, men som neppe finner gjenklang hos utbyggerne som bransje. De ønsker det nok for sitt eget prosjekt der og da, men neppe som system. Resultatet vil jo bli uforutsigbarhet, en utvikling som er ute av kontroll, umulig å planlegge tjenestetilbudet etter, som vil fordyre utbygging av tekniske tjenester, skoler og transportsystemer og som vil gå på bekostning av eksisterende bomiljø, natur- og kulturvern. Økonomisk risikovurdering vil også bli vanskeligere, og seriøse utbyggere som ønsker å forholde seg til planverket vil komme dårligere ut enn bransjens ”cowboyer”.

SV jobber kritisk med reguleringsplaner og andre forhold knyttet til arealbruk i kommunen vår, og opplever AP som en god alliert i dette arbeidet. Hvis Høyre og deres kamerater hadde lyttet mer til oss og mindre til utbyggerne ville vi sluppet å få en femte etasje på den nye Grandgården, en etasje som vil ødelegge både for byens ansikt, naboer og for sjøutsikten til den mulige nye utbyggingen nedenfor Sjømannskolen. Videre ville vi unngått en trafikkfarlig løsning for P-hus Pollen, en løsning som faginstansene advarte mot, men hvor Høyre (m.fl.) visste bedre. Vi ville også unngått miljøskadelige inngrep med tilhørende aktiviteter i Alvekilen, og vi ville fått viktige og unike områder med i Raet nasjonalpark – som ikke først og fremst etableres for å utvikle næringsvirksomhet, slik Høyre synes å tro, men som har som mål å bevare verdifulle naturområder for våre etterkommere.

Så gir selvsagt utbygging arbeid til mange håndverkere – i en periode. Som argument for å bygge ut er imidlertid dette et selsomt argument. Utbygginger som er i samfunnets interesse, som dekker reelle behov, og som gjennomføres på en fornuftig måte er positive. Slik utbygging går vi inn for! Bildet av oss som ”utbyggingsfiendtlige” stemmer simpelthen ikke, men vi støtter ikke ukritisk enhver utbyggingsplan. Noen må forkastes, noen må flikkes på, og noen er gode i utgangspunktet. Sysselsettingseffekten av en ekstra klump på Grandgården – eller av en dårlig løsning for å skaffe flere parkeringsplasser til et nytt kontorbygg som ligger perfekt til for bruk av både ferge, buss og sykkel, kan neppe rettferdiggjøre skadevirkningene. De kan også indirekte skade sysselsettingen ved at de bidrar til å drive utviklingen i feil retning. Det er viktig at vi har ”…en positiv turisme og byggevirksomhet som gjør at folk har lyst til å bo i Arendal”, sier Høyres gruppeleder. Jeg er helt enig, men ikke all byggevirksomhet er positiv, og det bør Høyre ta inn over seg.

Einar Krafft Myhren, Arendal SV

Medlem i bystyret og kommuneplanutvalget

Back To Top