Annonse:
Hove Camping Skal Utredes Med Flere Alternativer I Reguleringsprosessen. Arkivfoto
Hove Camping skal utredes med flere alternativer i reguleringsprosessen. Arkivfoto

Hovesaken

Mitt navn er Pål Fostervold. Jeg bor i Drøbak og ser diskusjonen rundt utviklingen av Hove utenfra. Jeg er i utgangspunktet nøytral, men som kanskje noen har fått med seg har jeg engasjert meg litt i diskusjonen av forskjellige grunner.
Jeg tenkte at jeg kunne dele med dere hvordan jeg som utenforstående oppfatter av debatten som foregår.

Først en kort oppsummering av hva jeg forstår av saken. Det jeg har skjønt er at Hove Drift og utvikling (som eies av Arendal kommune) har inngått en avtale med Lowcamp as om ombygging og utvikling av eksisterende Hove camping. Lowcamp vant en anbudsrunde med mange involverte med et omfattende konsept som innbefatter mange alternative overnattingsformer, fra eget telt til eksklusive hytter. I tillegg er det planlagt et omfattende aktivitetstilbud. Slik jeg forstår det skal tilbudet bygges rundt ideen om en aktiv familieferie. Lowcamp eier ikke tomten, men retten til å utvikle sitt campingprosjekt på denne.

For å realisere disse planene har kommunen sagt opp leiekontraktene til ca 140 campingvogneiere som i et varierende tidsperiode har leid grunn til å parkere vognene sine på Hove. De har alle hatt ettårs kontrakter, og ingen har hatt tinglyst eierrett til tomten vognens dere står på. Dette har medført en del støy fra misfornøyde leietakere.

Så langt er dette greit for meg, det er det som begynner å skje nå, som jeg har fattet interesse for. Det ser ut til at motstanden som startet med de 140 involverte vogneierene har spredt seg slik at utbyggere og kommune tilsynelatende står overfor en opinion av sterkt engasjerte Arendalitter, som dominerer det offentlige ordskiftet med en polemikk som er preget av lav toleranse for andres meninger, personangrep og hatretorikk. Jeg har kun unntaksvis sett kommentarer fra folk som er uenige med utbyggingsplanene, som har uttrykt sin mening på et saklig nivå.

Dette prosjektet hadde i utgangspunktet bred politisk støtte. I løpet av noen uker med trolling på internett der det kan virke som om størstedelen av Arendals befolkning er sterke motstandere av utbyggingsplanene noe som fører til at mange politikerene snur, og bestemmer seg for å utsette prosjektet gjennom å kreve en egen reguleringsplan for et område som fra før av var regulert til campingdrift.

Og her starter mitt engasjement i en sak som egentlig ikke burde engasjere meg.
Det drives informasjonskrig over hele verden. Hvordan sosiale medier kan misbrukes, viste seg da Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget gjennom spredningen av hat, rykter og løgner over internett. Hans viktigste hjelpere var russiske trollfabrikker som utelukkende jobber med å fabrikere falske nyheter. Dette har ført til at vi nå lever i en verden der vi ikke kan stole på noe av det vi ser eller leser lenger. Så jeg blir skremt når jeg ser den systematiske spredningen av løgner som blir spredt av motstanderene av Hoveprosjektet. Med få om noen som tok til motmæle, kunne det virke som om ryktene som bli satt ut, etterhvert ble oppfattet som sannheter.
Så jeg bestemte meg for å se litt nærmere på støttegruppen “Bevar Hoveodden” og de mest aktive motstanderene til Canvas Hove.

Jeg så at det til stadighet ble referert til det store antall medlemmer gruppen hadde. Det ble argumentert med at politikerene dermed burde forstå hvor stor motstanden var mot Hoveutbyggingen ut fra disse tallene.
Samtidig så jeg ofte kommentarer om hvordan mange hadde opplevd å bli lagt til i denne gruppen uten samtykke. Selv om de slettet seg som medlemmer ble de lagt til igjen senere.
Bevar Hoveodden bruker en funksjon der man kan legge til sine venner på facebook, uten at de vet det. Medlemmene i Bevar Hoveodden har dermed kunne legge til mange uten deres samtykke, med den hensikt å skape et inntrykk av at motstanden har større støtte enn det den har.

Så vil jeg gjerne si litt om hvordan motstanderene av Hoveutbyggingen fremmer sin sak i kommentarfeltene. Jeg har sett på mange kommentarer som omtaler denne saken den siste uken, og gjennomgående er det en svært lite konstruktiv debatt som føres. Det typiske innspillet fra motstandersiden er emosjonelt, usaklig og med en varierende aggresjon rettet mot Canvas Hove, politikere og enhver som uttrykker støtte til prosjektet. Kommentarene har også nesten alltid et egoistisk utgangspunkt («hva jeg vil» «hva jeg synes» «hva jeg liker») Det er veldig få som reflekterer over om et slikt prosjekt kan være samfunnsnyttig på individuellt eller regionalt plan.

Videre ser jeg et helt systematisk bruk av mistenkeliggjøring av prosjektet, og initiativtakerne, endog politikerene som støtter prosjektet eller har vært involvert i prosessen. De samme personene skriver nesten daglig utsagn som “her må økokrim inn” “han har ikke rent mel i posen” “her lukter det korrupsjon» og en rekke med lignende utsagn. Dette er stort sett voksne menn som opptrer som det vi kalte sladrekjerringer før i tiden, legge ut stikkere og antydninger, som etterhvert blir sannheter, og en uriktig oppfatning av hva som har foregått i en korrekt ført prosess (i samarbeide med kommunen!) etableres.

Jeg tok en nærmere titt på noen av «verstingene» blant motstanderene av Hoveutbyggingen. Det synlige innholdet på flere av deres konti var preget av rasistiske ytringer og et kontroversiellt politisk engasjement, noe som hadde ført til flere advarsler, sletting av bilder og utestegninger. Samtidig som disse roper høyt om demokrati og om at Hoveodden skal være for alle, representerer de altså de minst demokratiske og minst tolerante av oss. Problemet mitt oppstår når vanlige moderate mennesker kaster seg på slike menneskers ytringer, uten å tenke over hvem de oppmuntrer. For det er ikke et ønske om at Hove skal være et sted for alle. Det er ikke et ønske om å finne en god løsning. Deres hovedagenda er selve kampen – kranglingen, hatet, utskjellingen og mistenkeliggjøringen av enhver som tar noen initiativ til forandring av noe slag. Fordi forandring i slike menneskers hode repreresenterer lite annet enn en trussel, og forandring må motarbeides for enhver pris.

Beklageligvis har slike krefter fått prege ordskiftet i Hovedebatten i så stor grad at mitt inntrykk av motstanden fremstår som et sammensurium av usaklig, repeterende, intolerant babling. Det få som legger frem synet sin på en måte som passer en demokratisk prosess. Dette skyldes trolig at det ikke finnes substans i deres argumentasjon, slik at det eneste de sitter igjen med er følelsen av at de er skuffet. Dette blir da beskrevet som at de blir overkjørt av maktapparatet og storkapitalen, at «vanlige» folk skal nektes adgang, og at ingen tar hensyn til naturen på Hoveodden. Virkeligheten er at Lowcamp sammen med Arendal kommune forbereder en sjeldent godt gjennomtenkt, hensynsfull oppgradering av Arendals flotteste område, slik at det skal bli tilgjengelig for alle.

Det kan for alt jeg vet faktisk finnes argumenter som burde bli hørt, men så lenge disse ikke bringes inn på rett sted og på rett måte, fremstå motstanden mot dette prosjektet som meningsløs. Jeg er helt sikker på at det blant motstanderene finnes oppegående, moderate mennesker som bare er uenige i det som foregår, og jeg beklager hvis dere føler dere støtt av mine uttalelser. Dere har imidlertid dere selv å takke for dette, ved først å la dere assosiere med Bevar Hoveodden gruppen, og deretter unnlatt å si stopp til de få som leder an med den verste polemikken. En unnlatelsessynd er også en synd, og nå slår det tilbake på dere ved at det blir svært vanskelig å sympatisere med en gruppe som jukser med medlemstallene, som tillater sine medlemmer å fare med løgn og bakvaskelser og som i tillegg totalt mangler folkeskikk.

Jeg kan også her legge til at det har fra det samme hold vært mye snakk om en svikt i selve demokratiet i den politiske behandlingen av Hovesaken. La meg stille et spørsmål til administratorene i Bevar Hoveodden gruppen: Når ble det demokratisk å utestenge 90% av Arendals befolkning fra debatten som foregår inne i gruppen deres? Når ble det demokratisk å utestenge folk som er uenige med dere (meg selv f.eks)?
Når ble det demokratisk å gå til personangrep på samtlige som er uenige med dere? Jeg vil anbefale alle som er opptatt av utviklingen på Hove om å gå inn på facebook gruppen. Der kan dere stille spørsmål direkte til dem som vet svaret, slik at alt dere lurer på blir besvart for den som har førstehånds kunnskap om saken. Er ikke dette bedre enn å stole på bygdesladder?

Det er også mye snakk om hemmelighold i prosessen. Kan jeg få minne på at deres politikere har vært dypt involvert i denne? Vårt politiske system fungerer slik at dere gir det partiet dere stemmer på et mandat til å håndtere alle avgjørelser på deres vegne. Dere trenger altså ikke involveres i enhver detaljbeslutning, det er ikke hemmelighold så lenge politikerene deres har samarbeidet tett med Canvas Hove/Lowcamp om å finne en bra løsning for Hove. Kan dere ikke bare stole på at politikerene deres er så mye bedre informert enn dere at de kan treffe gode beslutninger på deres vegne?
At de vegrer seg for å offentliggjøre detaljer fra avtalen inngått med HDU har jeg full forståelse for, når jeg ser de fullstendig meningsløse utbruddene som er rettet mot navngitte personer som er involvert i prosjektet. At Agderposten i siste leder bruker ordene «respekt» og «lokaldemokrati» i overskriften er skremmende, all den tid det ser ut som om de antyder at det er Canvas Hove som ikke forstår betydningen av disse ordene. Jeg håper vedkommende journalist tar seg tid til å gå inn på Canvas Hove, og Bevar Hoveodden sidene på facebook, og lese seg litt opp på hvem som håndterer disse begrepene best av de to gruppene!

Det virker som om at årsaken til at motstanden blir preget av usakligheter og personhets, er vissheten om at dere ikke har noen sak.
Dere eier ikke grunnen vognene står på, og det eneste overgrepet dere har blitt utsatt for er at deres leiekontrakt ikke ble fornyet i år.
Dette er ikke den hensynsløse storkapitalen som skal knuse den lille fattige mann – dette er et samarbeidsprosjekt mellom en privat investor og Arendal kommune som tar sikte på å oppgradere en av de vakreste områdene i byen, og gjøre det tilgjengelig for alle. Og da mener jeg alle, også folk som har god råd.

Det er svært gunstig for Arendal kommune at de har en privat samarbeidspartner som i kommunal regi kan utvikle et felles rekreasjonsområde. Slike oppgaver er ikke lovpålagte, så i virkeligheten gjør Arendal kommune et kupp her, andre gjør arbeidet, mens de selv beholder full kontroll. Slik kan kommunen bruke sine ressurser på sine kjerneoppgaver, noe som kommer byen til gode. At 140 campingvogneiere må vike plass for at hundre ganger så mange skal få tilgang på Hove er en sak med et utfall som gir seg selv – selvsagt skal dere vike, og dere har ingen grunn til å klage!

Jeg er helt enig med Agderposten, at respekt for almenheten, og lokaldemokratiet er viktig. Det er derfor jeg tar meg tid til å vise hvor ukjente begge begrepene er for mange av motstanderene av Hoveprosjektet.