Annonse:

Hovesaken – endelig på rett spor?

Hove har vært på alles lepper en god stund nå. Mange har reagert på ideene som har vært lagt fram for nye konsepter, og prosessen har blitt beskrevet som lukket og udemokratisk. Uansett hva man måtte ønske om resultatet på Hove er det viktig at veien fram til en beslutning er betryggende og vekker tillit. Det er ennå viktigere når det er tale om et område som er så viktig for så mange som dette området er.

IKKE UVENTET: Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti synes det er trist at bystyreflertallet vil legge vei gjennom bymarka. Foto: Esben Holm Eskelund

PÅ RETT SPOR: Einar Krafft Myhren og Rune Sævre fra SV vil ha en mer åpen prosess. Arkivfoto

For å få saken inn på et bedre spor fremmet SV i samarbeid med representanter for flere andre partier et forslag om å si nei til å gå i gang med regulering av Hove camping med grunnlag i prosjektet til Canvas Hove. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i kommuneplanutvalget, og innebærer at det skal være «…gjennomført en åpen og inkluderende prosess for å vurdere hva Hoveodden bør inneholde i fremtiden, og hvor bruken av hele Hoveområdet er avklart. Her må naturverdiene i området stå sentralt.» Dersom bystyret bekrefter dette, vil det sikre folk flest muligheten til å komme med innspill og påvirke resultatet uten at en starter opp med bindinger til en bestemt løsning.

Det er inngått avtaler om driften av Hove Camping. Avtalene er inngått mellom Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU) og Canvas Hove. Dette er forretningsmessige avtaler inngått mellom to selskap, og det er usikkerhet om hvorvidt disse skal være åpne for offentligheten. På den annen side er HDU eid 100% av kommunen, og er kommunens verktøy i driften av området. Det er derfor stor politisk interesse for disse avtalene. Det øverste organ i et AS er generalforsamlingen, og i HDU er den identisk med personene i bystyret. SV har derfor henvendt seg til ordføreren og bedt om at disse avtalene sendes ut til medlemmene i generalforsamlingen. Dette er imøtekommet ved at det skal orienteres om deler av avtalene i bystyrets møte 24.01.19. De vil videre bli lagt fram i sin helhet for generalforsamlingen i et ekstraordinært møte i februar/mars. Det vil da sannsynligvis være mulig for generalforsamlingen å fatte nye vedtak som gjelder disse avtalene dersom den finner det nødvendig. Uansett vil dette bety at bystyrets medlemmer kjenner avtalene, noe som vil være en stor fordel I det videre arbeidet med Hoveområdet.

Vi er glade for at våre initiativ har bidratt til å åpne denne prosessen og få den inn på et riktig spor, og vi er glade for at det har vært et stort engasjement for å ta vare på Hoveområdet. Nå håper vi på en god prosess videre, hvor ulike oppfatninger kan brynes mot hverandre i et debattklima preget av åpenhet og respekt. Så vil folkemeningen framgå av innspillene som kommer, og som den videre behandlingen av saken kan bygge på. Sånn som det skal gjøres i et demokrati!

Arendal SV
Inger Brokka de Reuter, ordførerkandidat
Rune Sævre, gruppeleder
Einar Krafft Myhren, bystyremedlem