fbpx
skip to Main Content

Hove: Spørsmål uten svar

Det begynner å nærme seg behandling av Arendal kommunes reguleringsplan for Hove og i Agderposten 7. februar og Arendalstidende.no 6. februar, legges alternativene frem. Rådmann Danielsen anbefaler alternativ 1B, som kalles «Camping light», til tross for at det inkluderer hele 125 overnattingsenheter fordelt på hytter med høy standard, jurter osv, nytt servicebygg, plass for bobiler/campingvogner, og ny parkeringsplass (!) i området. Det skal kunne tilrettelegges for aktiviteter knyttet til sjø, med andre ord en kommersialisering av strandsonen. Dette forslaget er Canvas-investoren fornøyd med, «Absolutt noe vi kan jobbe videre med», sier han. Ja, for om forslaget blir vedtatt, så blir et relativt stort utbyggingsområde liggende innenfor et enda større område som har mistet sitt landskapsvern. Så kan man i fremtiden tøye grensene for aktivitet innen området, der en lov ville vært langt sterkere enn en reguleringsplan.

Restriksjonene som er lagt på eiendommen i to salg, finner ikke rådmannen grunn til å ta hensyn til, og nevner muligheter for ekspropriasjon. Ekspropriering til fordel for tredjemann har aldri vært populært, og har ikke skjedd i Arendal siden en Høyre-ledet kommune eksproprierte en privat eiendom i Kittelsbukt til fordel for en stor utbygger som siden ikke har bygget noe som helst. En ekspropriering i Hove- sammenheng betyr å ta rettigheter fra lokalbefolkningen og fra interesseorganisasjoner for natur og dyreliv, for å fremme private investorers interesser. Rådmannen har utdannelse i ekspropriasjon fra Universitetet i Oslo, så dette har han rede på, men hvem jobber han for?

Når saken nå nærmer seg en slutt, kan det være på sin plass å gå tilbake til der den begynte. Takket være fylkesmann Signe Marie Stray-Ryssdal og hennes stab, så hadde vi etter mange års kamp fått på plass et Raet landskapsvernområde som også dekket campingplassen på Hove. Så kunne vi glede oss over at dette skulle bli enda bedre, vi skulle få en Raet nasjonalpark. Da, trodde vi, at vår Hove-natur en gang for alle ville være endelig beskyttet. Så klarer noen å unnta campingplassen på Hove fra nasjonalparken, og det samme var tilfellet med et område på Søm/Hasseltangen. Sistnevnte område fikk dog fortsatt beholde sitt landskapsvern, men dette vernet forsvant fra campingområdet på Hove! Det forsvant da nasjonalparken ble vedtatt i desember 2016. Noen bestemte visst at det var for mye infrastruktur der! Hvem er denne «noen»? Det er det aldri gitt noe svar på! Det var absolutt ikke mer infrastruktur på Hove da vernet forsvant enn da det ble etablert!

Når man ser prosessene frem mot Canvas Hoves etablering, fra Jan Fasting dukker opp, til han blir med i styret for HDU, får forretningsideen, hvordan man unngikk konkurranse ved å spandere en million for å skule seg bak Stallelands tremennings «forretningshemmeligheter», osv, så må der være en strategisk planlegging bak det hele. Noen har tidlig gått inn for at Hove ikke lenger skulle ha sitt landskapsvern, nettopp for at området skulle kunne utvikles kommersielt med alle slags installasjoner. I Agderposten 5. mars 2019 spurte jeg rett ut om Djupedal hadde æren for dette. Han har ikke svart.

 

At jeg spurte om Djupedal, skyldes at det i referatet fra møtet i styringsgruppa for Jomfruland og Raet nasjonalparker 29.april 2015, Sak 2015/2 står: «Øystein Djupedal: Det er god dialog og prosessen går bra. Styret i Hove drift- og utviklingsselskap har gjort vedtak som støtter at Hove Camping holdes utenfor nasjonalparken som landskapsvernområde. Styret for Hove har gjort vedtak som løser problemstillingene der». For meg høres absolutt ikke dette ut som at det er en eller annen ukjent statlig saksbehandler som har insistert på å holde området utenfor! Djupedals svada i Agderposten 28.desember 2019, med klar støtte til Canvas, og der han i sine nyttårsønsker bl a vil ha politikere som «ikke er ombudsmenn for den lille mann», tyder på at han har vært medspiller i en planlagt agenda for Hove-området. «Det å være politiker er et stort ansvar og en stor ære», avslutter Djupedal, som altså har vært både stortingsmann og fylkesmann for SV, men som neppe får noe æresmedlemskap i partiet. «Nå skriver alle som kan tygge en penn!», sier jeg.

Tidligere ordfører Einar Halvorsen var med i samme styringsgruppe som Djupedal og deltok på samme møte, så man kunne selvfølgelig også spørre ham, om han vet noe om hvilken prosess som tok campingen ut av landskapsvernet. Men han er vel ikke tilbøyelig til å svare, etter sitt innlegg på arendalstidende.no 2. september og i Agderposten 31.august 2019, der han under overskriften «Hovelista sprer frykt», informerer om alt det gode han og HDU har gjort for Hove, og avslutter med at han «har mistet all respekt for personer som representerer Hove lista, eller i avisinnlegg støtter samme mening».

Vi må tilbake til rådmann Danielsen: Han siteres i Agderposten 11. februar 2020 på at klausuleringene om bygge restriksjoner i camping området ikke er noe å bry seg om, selv om advokat Erik Bryn Tvedt har lagt frem det motsatte. Om ikke rådmannen har rett, så er Jorden flat, mener han. Danielsen gir et eksempel på en eiendom med en veirett, solgt til en nabo med en klausulering osv, og har helt rett i sitt eksempel. Men Hove dreier seg om noe helt annet: Det siste salget skjedde etter et Stortingsvedtak, og avtalen inkluderte at heftelsene skulle bli stående. Dette var et billigsalg, fordi eiendommen skulle være til allmennhetens og naturverninteressers bruk og skulle ikke kunne kommersialiseres. Derfor ble prisen så lav som 6 millioner! Om ikke rådmannen skjønner dette og snart legger seg flat, så får heller Jorden bli det!

I Agderposten 5. mars 2019 refererte jeg også til at forrige styreleder i HDU var av den mening at det var Danielsen eller Skjæveland som hadde vært i møte med Staten om å trekke campingområdet ut av vernet. Jeg spurte da om rådmannen kunne opplyse noe om dette møtet med departementet, og om han visste noe om lokale utspill fra Arendal for å ekskludere campingen fra nasjonalparken og fra landskapsvernet. Han har heller ikke svart.

Danielsen har vært rådmann i Arendal i over 20 år og er nå på overtid i forhold til rådmenns pensjonsalder, ifølge Agderposten 18.november 2019. Men han har hatt andre jobber før han ble rådmann, han var f.eks. daglig leder av Nidarkretsen i årene 1986-1992. Nidarkretsen hadde et informasjonskontor, Sørlands-Info, og i Agderposten 26. april 1989 konkluderte dette organ med at Hove-området måtte rustes opp. Nidarkretsen og Sørlands-Info produserte et dokument kalt «Hove-prosjektet. Et kultur-, reiseliv-, og aktivitets-prosjekt», forfattet av Morgan Nilson, Harald Olsen og ingen ringere enn Harald Danielsen. Det står mye bra i dette dokumentet, om lokalbefolkningens friluftsinteresser, stor slitasje på naturen, forminner, Hove gård osv. Dokumentet inneholdt faktisk forslag om å anlegge hele tre historiske hager ved Hove gård, en middelalderhage, en ballast hage og en Hove gård hage. Det tiltenkte området må være nettopp der HDU har anlagt den store asfaltflata like ved Hove gård, så Danielsen får visst ikke alltid viljen sin. Men så går dokumentet over til å presentere Nidarkretsens store vyer: En utbygging av Hove Camping til «Hove Camping og Havsbad» i to byggetrinn. Man så for seg opp til 700 campingvogner, 50 hytter, 30 båtplasser, asfaltering av stier, totalt 2500 overnattingsgjester, alt dette i byggetrinn 1. I byggetrinn 2 skulle det komme et 25 m svømmebasseng, plaskebasseng, utendørs servering, lokale for bordtennis, dans, bingo osv, og ved bryggeområdet skulle det organiseres utleie av båter, kanoer, kajakker, seilbrett, og det skulle gis kurs i brettseiling. Campingen skulle utbygges til et høystandard anlegg og bli markedsledende i regionen. Dokumentet er underskrevet og sendt ut av sekretariatsleder Harald Danielsen, som også hadde det tilbud til Arendal og Tromøy kommuner, at Nidarkretsen kunne gå inn som driftsorganisasjon med økonomi i stedet for de to kommunene som hadde eiendom i området. Der ble han trolig skuffet.

Disse forslagene, satt frem av Harald Danielsen på slutten av 1980-tallet, minner svært om de nåværende ambisjonene til Canvas. Er det så enkelt, at alt bråket om Hove, som nå har kostet kommunen noen millioner i «suksesshonorar», utredninger, sårbarhetsanalyse, revisjonsrapport, konsekvensanalyse og advokater, – pluss ikke minst befolkningens nattesøvn, ene og alene skyldes at rådmannen fortsatt har sine over 30 år gamle ideer i bakhodet?  Er rådmannens tanker viktigere enn demokratiet? Er Jorda flat?

 

 

 

 

Back To Top