Annonse:

Hove Camping

Hove Camping er snart en saga blot, i fall man skal tro Hove Drift. Hele denne prosessen virker på meg noe underlig. Her kommer en av styret med en ny ide og vips så har han fått kontrollen over Hove Camping. Riktignok etter konkurranse med to andre tilbydere i en lukket prosess. Jeg har ennå ikke sett navnene på de to andre. Hvordan er de plukket ut? Jo mere en leser om dette, jo flere spørsmål dukker opp. Jeg syntes dette lukter ganske mye av kameraderi. Riktignok trådte vedkommende ut av styret under behandlingen. Skulle bare mangle. Mens slik jeg oppfatter det, er det er bare et spill for galleriet. Kan virkelig Hove Drift, selge et friområdet til et privat selskap, sånn uten videre. Har ikke politikerne noe å si? Et par politikkere har riktignok stilt spørsmål ved prosessen, men hva med alle de andre? Hvis Hove drift kan gjøre som de vil, da må politikerne øyeblikkelig oppløse kommunale selskaper og overta driften selv. Det dukker opp mange spørsmål. Hove Drift har altså gått med på at investorene kan selge hytter på stylter for å finansiere utbygningen, mens kommunen eier grunnen. Da har du i bunn og grunn gitt fra deg råderetten. Så dukker et annet spørsmål opp. Hvor skal Hove Drift få penger til den daglige drift, når inntektene fra campingen forsvinner. Så vidt jeg har forstått er bortfallet av inntekter på ca. 1.5 mill.. Dette må da være gode penger å ta med? Hvor mye skal det nye selskapet årlig betale Hove Drift i leie? Hva med vann og kloakk? Jeg går ut fra at disse styltehyttene skal ha disse fasiliteter. Skal man grave ned vann og kloakk? Hva da med røttene til de store trærne. Hva er kommunens ansvar oppe i dette? Er campingen regulert til massiv hyttebygging, eller er ikke dette nødvendig, før man setter i gang. Slik det er lagt frem, fortoner det seg som lite seriøst. Hva gjør kommunen hvis det viser seg at det ikke er liv laga og selskapet går konkurs.
Men ideen kan ha noe for seg. Men hvorfor ikke ha både og. Det går vel an å bygge noen stolpehytter i tilknytning til nåværende camping. Kanskje kan det bli et godt supplement til nåværende drift, men la det skje i regi av Hove Drift, slik at kommunen har full kontroll. Men vi må kunne forlange full åpenhet i prosessen.
Og så en liten ting. Slutt å bruke slike tullete navn som glamping. Har spurt flere, og de skjønner, like lite som jeg, hva ordet egentlig betyr. Skal det kanskje nå hete «Hove glampingplass»? Og det å påstå at tilgangen for «publikum» vil bli bedre er bare tull. Har aldri mottatt noe negative kommentarer når jeg har spasert gjennom campingplassen. Tvert imot. Jeg har truffet flere hyggelige folk. Men man har selvsagt så mye vanlig folkeskikk at man ikke tråkker opp i kaffekoppen til campinggjester. Og plassen er ikke bare for de faste gjestene. Det er også en del «Drop in» plasser, både for vogner og telt.
Jeg syntes Hove Drift har drevet meget godt hittil. De har fått sving på både campingen og leiren. Så får vi håpe at fortsetter og at dette var en glipp. Det er lett å la seg rive med av nye ideer. Det har kanskje gått litt fort i svingene?
Selv har jeg ingen relasjoner til Hove Camping, annet at jeg synes det er en unik campingplass.

Jan Gundersen
Nyli